Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Junk food là gì

On a daily basis, the average child in America is exposed khổng lồ dozens of television advertisements for junk food.
If they bởi vì away with junk food machines, they have khổng lồ vì chưng away with one or more dinner ladies at the same time.
The vast majority want to lớn eat good, wholesome food, although we must cater for the fact that some people are still attracted lớn junk food.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Mặt Bằng Lương Cao Là Bao Nhiêu ?” “Em Đề Nghị Mức Lương Bao Nhiêu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *