Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để quá trình của công ty được dễ ợt với dễ dàng rộng, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế toán thù cũng như vậy. Sau trên đây, công ty chúng tôi đang tổng hòa hợp list trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm toán thù nhưng chúng ta giỏi chạm mặt vào lĩnh vực này, mong muốn chúng để giúp chúng ta dễ dãi làm việc vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm tân oán bởi giờ đồng hồ Anh thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Kế toán tài chính tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là phần đông từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế tân oán thông dụng tuyệt nhất bây chừ, thuộc công ty chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: túi tiền bắt buộc trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: sản xuất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách chi tiêu xuất bản cơ phiên bản dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư chi tiêu nthêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguim giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản thế định

37. General và administrative sầu expenses: túi tiền cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công vậy, hiện tượng vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguim giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

48. Itemize: Msinh sống tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguim giá chỉ gia tài cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn hội chứng khân oán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng sẽ xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ slàm việc hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản cần thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, cam kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khoán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn tởm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables khổng lồ the State budget---- Thuế cùng các khoản đề nghị nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành khi kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: tài khoản buộc phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: thanh khô toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô toán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô nóng toán thù không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan cho kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu hoạt động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: túi tiền bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá bán gốc

** Các phương pháp vào giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả cuối kỳ – số dư nợ cần trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu đãi nhận ra + Các khoản tiền nợ trả đến bên cung cấp + bù trừ thân nợ buộc phải thu và nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm thanh hao lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Ca Sĩ Trọng Hiếu: "Từng Muốn Trở Về Đức Vì 6 Tháng Không Có Show Diễn"

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Trên đây là những tự vựng chuyên ngành kế toán được thực hiện nhiều độc nhất vô nhị ngơi nghỉ từng công ty lớn.

Để hoàn toàn có thể làm cho xuất sắc hơn vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán thù, thì ngay cất cánh giờ các bạn đề nghị định hướng xu hướng phát triển vào sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà có thể bí quyết giỏi cùng tác dụng độc nhất bay giờ đồng hồ là ko kết thúc nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm tay nghề thao tác của bản thân qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù sống những trung tâm.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *