Antibiotics, improvements in anaesthesia và the increased skill of obstetricians who perkhung more operations have all combined lớn reduce the maternal death rate.

Bạn đang xem: Khoa sản tiếng anh là gì

This shows that obstetricians are uncertain about the best techniques lớn use and recognise the need for further evaluation.
These will include fetal and pediatric cardiologists, obstetricians, specialists in fetal medicine, radiologists, & echocardiographers.
These forms, as well as direct communication from obstetricians và pediatricians, provided data on outcome.
The training courses were conducted within the local maternity unit and were run by a multi-professional team of midwives, obstetricians and anaesthetists.
All midwives và obstetricians working for the maternity unit attover the training on an annual basis.
Today, that requirement is there, and an international consensus amongst midwives & obstetricians needs khổng lồ be reached addressing this.
The decision for embolization must be made by all of the multidisciplinary team (obstetrician, anaesthetist & interventional radiologist).
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tốt của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Top 7 Hoàng Tử Địa Ngục - Chuyện Kể: 7 Hoàng Tử Địa Ngục Trong Kinh Thánh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *