Boys were usually taught their father’s secular occupation, either agriculture or some trade or craft.

Bạn đang xem: Làng nghề truyền thống tiếng anh là gì


Người Inca gia hạn những nghề thủ công này cùng đã có được hầu hết chiến thắng về bản vẽ xây dựng nlỗi phát hành Machu Picchu.
The Incas maintained these crafts và made architectural achievements including the construction of Machu Picchu.
Các món đồ là biểu tượng mang đến nghề thủ công mái ấm gia đình, thẩm mỹ hoặc công việc và nghề nghiệp hay được lựa chọn có tác dụng một tháng.
Nghề thủ công và thương thơm mại cách tân và phát triển phụ thuộc vị trị thuận lợi: gần thủ đô với hồ hết tuyến đường chiếu qua Balkan.
Có tía lối vào chủ yếu cân xứng cho nghề thủ công sâu, rõ ràng là đều lối vào sát Landsort, Sandhamn với Söderarm. ^ “Havet.nu”.
There are three main entrances suitable for deep-draught craft, namely, those near Landsort, Sandhamn, & Söderarm.
Nhờ vào ưu thế đó cũng giống như sự cải tiến và phát triển của nghề thủ công và giao thương mua bán mặt đường lâu năm, đô thị trlàm việc bắt buộc cực thịnh.
Thanks to lớn this advantage, as well as burgeoning craftsmanship and long-distance trade, the city became wealthy.
Biển hiệu neon, được reviews vào năm 1910 tại Paris Motor Show, được tiếp tế bởi vì nghề thủ công uốn nắn ống thủy tinh trong thành những thiết kế.

Xem thêm: Regardless Là Gì, Regardless Of, Regardless Of Là Gì


Neon signs, introduced in 1910 at the Paris Motor Show, are produced by the craft of bending glass tubing into lớn shapes.
Chúng tôi cũng đều có một số vật dụng hoàn hảo nhất tới từ Nhật Bản, luân chuyển quanh chủ đề nghề thủ công, sở hữu tên "Tạo ra trên nước Nhật."
We also have sầu some amazing objects from Japan, centered around craftsmanship, called "Made in Japan."
Sự ô nhiễm và độc hại đang lấn lướt nó đa phần tới từ chất thải ko được cách xử trí, cùng hóa chất tự nghề thủ công như ở trong domain authority.
Then pollution takes its toll, mainly due to untreated sewage & chemical dumping from crafts such as tanning.
Thỏng viện cũng hỗ trợ các dịch vụ xem thêm, những cuộc họp hành nhắc cthị xã, những bài giảng về văn học tập và những lớp nghề thủ công.
The library also offers reference service, story telling gatherings, lectures on literature and handicraft classes.
Shop chúng tôi đã và đang biên soạn sách lí giải nghề thủ công của bản thân mình tưng năm từ hơn 30 năm và đã cung cấp đua xe đường rãnh từ thời điểm năm 1961.
The company has also been compiling its hobby craft guidebook every year from more than 30 years and has supported slot oto racing since 1961.
Chẳng tất cả ngôn từ như thế nào hoàn toàn có thể chuyển đổi cái nghề thủ công truyền thống có đậm phong cách riêng này thành hầu như máy mà lại đồ đạc rất có thể phân phối.
There was no language lớn translate this ancient, idiosyncratic handcraft into something machine operators could produce.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *