Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Lieutenant general là gì

Sectional interests were especially powerful, & conquest was driven forward by ambitious colonels, civil servants và professional patriots.
Nor was it a matter of blood or nobility, although status and seniority - whether of colonels or corporals - were important.
The old service is constructed around a prosopographical study of over six hundred men commissioned as colonels - commanders of regiments - in the royal armies between 1642 và 1646.
She appealed to lớn my sympathy, saying that she was already elderly, so that her pains would be very severe, & that she was a colonel"s widow.
I should lượt thích khổng lồ know the nature of the colonel"s commvà, & how far he is lớn joint in our debates.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition to lớn parents and children

Về bài toán này
*

Xem thêm: Ca Sĩ Tim Cao Bao Nhiêu ? Tất Cả Về Chứng Rối Loạn Nhịp Tim

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *