Tiếp theo phía trên xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số chín của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm với Brandon prúc trách nát.

Bạn đang xem: Lift a finger là gì

Mike và Mai Lan have sầu just finished their last class of the day. Unlượt thích the other days of the week when they have very busy schedules, today they enjoy plenty of không tính tiền time.

Mike cùng Mai Lan vừa kết thúc tiếng học tập chót trong ngày. Không như là phần nhiều ngày khác vào tuần Lúc họ có chương trình bận bịu, hôm nay bọn họ có khá nhiều thời giờ rảnh rỗi

The two idioms we’re learning today are COUCH POTATO & LIFT A FINGER.

Hai thành ngữ ta học bây giờ là COUCH POTATO và LIFT A FINGER.

MIKE: Well. It’s only noontime. I’m going to the library & stay there for a couple of hours. What about you? Do you want to come along?

Ồ, hiện giờ mới là thân trưa. Tôi sắp đi thỏng viện cùng sống đó vài ba giờ đồng hồ. Cô thì sao ? Cô có muốn đi với tôi không ?

MAI LAN: No. I’m thinking about paying my uncle a visit.

Không. Tôi đang tính đi thăm chụ tôi.

MIKE: Which uncle? I know you have sầu a large family.

Chú nào vậy. Tôi biết gia đình cô đông lắm.

MAI LAN: This is my mother’s youngest brother John. He’s in his early 40’s & you know what, he’s obese! Fat, fat, fat!

Đây là bạn em út của chị em tôi, crúc John. Chú mới bên trên 40 tuổi nhưng mà sẽ to phì. Mập, Khủng, phệ !

MIKE: So, now you’re going khổng lồ bring him a big, sweet cake?

Vậy bây chừ cô định đưa tới mang đến ổng một chiếc bánh thiệt ngọt với to ?

MAI LAN: Don’t be mean, Mike. This man needs to lớn be told khổng lồ change his life style. I’m going khổng lồ say exactly what he needs to lớn hear.

Đừng tất cả ác, Mike. Ông crúc rất cần được bảo cho biết thêm yêu cầu thay đổi lối sinh sống. Tôi đang nói mang lại ổng nghe những điều ổng phải nghe cho rõ.

(Cars honking)

MIKE: Watch out. There is too much traffic. The pedestrian light is not on yet.

Cẩn thận, hầu hết xe pháo vượt. Cái đèn báo cho những người quốc bộ không bật lên.

MAI LAN: Look! It’s on. Let’s go. You can escort me across the street now!

Nhìn kìa, Nó lên rồi. Ta đi. Anh hoàn toàn có thể hộ vệ tôi thanh lịch mặt đường hiện thời.

MIKE: Don’t act like a princess, my dear! Tell me about your uncle John.

Đừng bao gồm làm cho như nàng công chúa, con bạn yêu thích ơi. Nói tôi nghe về chụ John.

MAI LAN: Alright! Alright! He’s a couch potato! I’ve just learned this term.

OK, OK. Chú là một trong những “couch potalớn.” Tôi mới học được từ bỏ này.

MIKE: You mean he doesn’t bởi vì much work, but sits in front of the TV all the time?

Cô có ý nói ổng ko làm gì mấy nhưng chỉ ngồi coi TV một ngày dài đề xuất ko ?

MAI LAN: Yes. Imagine a potalớn sitting on a couch, a sofa. That’s a funny idea và it’s truly descriptive sầu.

Đúng, Tưởng tượng một củ khoách ngồi trên mẫu ghế lâu năm. Một ý tưởng thật ai oán mỉm cười với tả đúng lắm.

MIKE: Yea. He is lazy, he sits around too much. He’s a couch potato lớn indeed!

Ừ. Ổng lười, ổng ngồi rồi cả ngày. Ổng đúng là một couch potato lớn !

MAI LAN: Spell out the words for me so I know for sure.

Đánh vần chữ này ra cho tôi biết mang đến đúng.

Xem thêm: Hải Quay Xe Nghĩa Là Gì - Hải, Quay Xe Là Gì Mà Hot Đến Thế

MIKE:Couch C-O-U-C-H potato P-O-T-A-T-O.

Couch C-O-U-C-H potato P-O-T-A-T-O.

MAI LAN: Ha ha! I’m going to greet him: Hello, uncle couch potato!

Ha ha ! Tôi đã kính chào chú : Chào chụ couch potakhổng lồ !

MIKE: Are you serious? You can’t be, Mai Lan.

Cô nói thiệt đấy à ? Không thể được, Mai Lan.

MAI LAN: Well, why not? That’s what he is. Most people his age vày a lot of physical work, they either go to lớn the thể hình or vì chưng housework such as lifting or moving heavy things. He never does.

Ồ, vì sao không ? Chụ như thế đấy. Những fan tuổi chú làm việc thể chất các, chúng ta đi bầy đàn dục hoặc thao tác công ty nhỏng nói lên hay thu dọn vật nặng nề. Chụ thì ko bao giờ.

MIKE: That is he doesn’t lift a finger, right?

Nghĩa là ổng không nhích một ngón tay yêu cầu ko ?

MAI LAN: Oh yes! He can lift his fingers. That’s easy for hyên, for all of us, too!

Có chứ đọng ! Chụ hoàn toàn có thể nhấc mấy ngón tay, dễ thừa mang lại crúc, đến toàn bộ họ.

MIKE: Mai Lan, that’s not what I mean. To lift a finger means khổng lồ vì some work. Lift L-I-F-T finger F-I-N-G-E-R. When your family moved inkhổng lồ your new house, everybody helped with the packing and moving, but your uncle John didn’t lift a finger, did he?

Mai Lan, đó không hẳn là ý tôi hy vọng nói. To lift a finger Tức là thao tác. Lift L-I-F-T finger F-I-N-G-E-R. khi mái ấm gia đình cô dọn vào nhà bắt đầu ai nấy đề góp sơ vin đóng thùng, dọn đơn vị mà lại chụ John không nhấc một ngón tay. Đúng không ?

MAI LAN: Yeah. You’re so right. He’s a couch potalớn. He never lifts a finger to lớn help us out. That’s why he has become so fat!

Đúng. Anh đúng thừa. Chụ là một trong những couch potakhổng lồ, chú ko “lift a finger” để giúp trong đơn vị. Vì chũm chụ bắt đầu thành to điều này.

MIKE: So, are you going to tell hlặng lớn get up from the couch and go to the thể hình to work out?

Vậy cô sẽ nói ổng vực dậy ngoài loại ghế dài và đi ra phòng rèn luyện thể thao nhằm tập.

MAI LAN: Definitely, and go on a low fat diet, too. I hope he’ll listen.

Chắc chắn. Và nạp năng lượng kị bớt trang bị mập nữa. Tôi mong muốn chụ đã nghe lời.

MIKE: Good luchồng lớn hyên ổn. He’ll have sầu a chance if he’s not too hard-headed.

Chúc ổng suôn sẻ. Ổng sẽ có cơ hội tốt ví như ổng không quá cứng đầu.

MAI LAN: Hard-headed. It’s an idiom we’ve learned before. It means stubborn, doesn’t it?

Hard-headed, cứng đầu, sẽ là tmặt hàng ngữ ta sẽ học, Tức là stubborn, ngang bướng buộc phải ko ?

MIKE: Correct. Good memory, Mai Lan.

Đúng. Cô bao gồm tâm trí giỏi, Mai Lan.

MAI LAN: Thanks, once in a while, you’re right! Well, I’m heading toward my uncle’s home now. See you tomorrow.

Cám ơn anh. Lâu lâu anh cũng như một đợt ! Rồi. Tôi đi mang lại bên chú tôi đây. Gập anh sau này nhé.

MIKE: Once in a while? Then , once in a while you have good memory, Mai Lan. See you. Take care.

Lâu thọ mới gồm một lượt à ? Vậy thì thỉnh thoảng cô new bao gồm trí tuệ xuất sắc, Mai Lan ! Hẹn gập nhau. Giữ gìn sức mạnh nhé.

Hôm ni chúng ta vừa học tập hai thành ngữ: couch potato tức là một người biếng nhác, ngồi ko một ngày dài và lift a finger Tức là rượu cồn tay cồn chân, “he doesn’t lift a finger” nghĩa là “anh ta không nhấc tới một ngón tay”. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *