Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Look in là gì

I very much regret that absence, but have to lớn point out that those people would not have had much of a look-in.
In any scheme of equitable distribution, we, with our relatively higher standard of living, would not get a look-in, & would have to take less.
But, of course, it is in these peak viewing hours that most of the people who want khổng lồ see adult education programmes want to lớn look-in.
The police, on their performance indicators, will normally be judged on crime, và traffic will not get much of a look-in.
Apart from an occasional look-in by one or two others, the benches opposite have sầu been utterly and totally deserted.
No one asks whether she is entitled lớn some leisure and khổng lồ get a look-in and when we shall provide for her recreational needs.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Sinopsis Batman And Robin, Film Yang Tayang Di Trans Tv, Batman & Robin (Film)

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *