The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss tức là gì

khổng lồ give too much attention to lớn small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried and not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp.quý khách hàng đã xem: Make a fuss tức thị gì

about something that is not very important: Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên baoboitoithuong.com lớn.com honampholớn.com hoặc của baoboitoithuong.com lớn.com University Press giỏi của những công ty trao giấy phép. Scientists do not vày their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short và medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying lớn force up students” fees. The argument is put forward that these powers exist in other countries và that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem khổng lồ be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.

Bạn đang xem: Make a fuss là gì

*

*

Xem thêm: Chịu Khó Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì, Chịu Khó Tiếng Anh Là Gì

*

*

Thêm đặc tính có ích của honamphokhổng lồ.com honampholớn.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng phầm mềm size kiếm tìm tìm miễn chi phí của công ty chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay lập tức lúc này và chắc chắn là rằng các bạn ko bao giờ trôi mất từ 1 đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập honampholớn.com English baoboitoithuong.com lớn.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *