Colorabởi vì and Illinois were the first lớn incorporate the ACT as part of their mandatory testing program in 2001.

Bạn đang xem: Mandatory nghĩa là gì


And so it was a great shoông chồng to lớn all of us when the film really captured the public interest, và today is mandatory viewing in schools in Engl& & Scotland, and most of Scandinavia.
Và bởi vì vậy nó là 1 trong cú sốc to cùng với tất cả chúng tôi khi bộ phim thực thụ đang đam mê được công chúng, với từ bây giờ được đưa vào lịch trình coi phim bắt buộc sống Anh và Scotland, cùng số đông Scandinavia.
He left office as environmental protection minister in năm ngoái due to lớn having reached the mandatory retirement age of 65 for minister-level officials.
Ông rời công tác Sở trưởng Bộ Bảo vệ Môi ngôi trường vào thời điểm năm năm ngoái vì chưng đạt tới tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65 tuổi đối với những quan chức cấp cho bộ trưởng liên nghành.
• Enforce enrollment compliance in the mandatory enrollment group, particularly formal sector workers.
* Tăng cường vâng lệnh tsi gia bảo hiểm sống team bảo đảm bắt buộc, đặc biệt là khối lao đụng bằng lòng.
Once you"re sure that you meet these prerequisites, then carry out the mandatory steps in the next section.
khi chắc hẳn rằng rằng bạn đang đáp ứng nhu cầu các ĐK tiên quyết này, hãy triển khai các bước bắt buộc trong mục tiếp theo sau.
The valuation function (valuation of assets & calculation of NAV) has khổng lồ be performed either by the AIFM itself or by an external company that will act under the responsibility of the AIFM và that is subject khổng lồ a mandatory professional registration recognized by law.
Chức năng định giá (định giá tài sản và tính toán tài sản) buộc phải được tiến hành vì chưng chính AIFM hoặc vì chưng một chủ thể phía bên ngoài vẫn chịu đựng trách nát nhiệm của AIFM và đề xuất tuân hành đăng ký trình độ chuyên môn bắt buộc được luật pháp công nhận.
Allowing the beard (Lihyah in Arabic) to grow and trimming the moustabịt is ruled as mandatory according lớn the Sunnah in Sunni Islam by consensus & is considered of the fitra i.e. the way man was created.
Cho phnghiền bộ râu (lihyah bằng giờ Ả rập) để mọc và cắt tỉa ria mép là ưu tiên theo Sunnah vào Hồi giáo bởi sự đồng thuận với được xem như là một trong những phần của fitra, nghĩa là con đường lối nhưng nhỏ fan được tạo nên.
The oath or affirmation of office for the president was established in the Constitution of the Republic of Texas & was mandatory for a president "before entering upon the duties" of the office.
Lời thề của vnạp năng lượng chống tuim thệ hoặc xác định phục vụ mang lại tổng thống đã được tùy chỉnh thiết lập trong Hiến pháp Cộng hòa Texas cùng là bắt buộc đối với một tổng thống trước khi nhận nhiệm vụ của vnạp năng lượng chống.
For companies that vì chưng not operate a cafeteria, it is mandatory for white-collar workers to lớn be given lunch vouchers as part of their employee benefits.
Với chủ thể nhưng không có căng tin, công nhân cổ cồn White bắt buộc phải được hỗ trợ biên lai bữa trưa như thể 1 phần lợi ích của mình.
Public schools allow religious education, in cooperation with religious communities that have agreements with the government, but attendance is not mandatory.
Các ngôi trường công lập được cho phép sự mngơi nghỉ những lớp học thuyết tôn giáo vào trường, đấy là sự hợp tác ký kết thân các cộng đồng tôn giáo cùng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ, dẫu vậy câu hỏi tham dự tham gia là ko bắt buộc.
Armistices are always negotiated between the parties themselves and are thus generally seen as more binding than non-mandatory UN cease-fire resolutions in modern international law.

Xem thêm: Got To Là Gì - I Got To Go Có Nghĩa Là Gì


Các thỏa thuận hợp tác đình chiến luôn được Bàn bạc thân chủ yếu những bên tđam mê chiến cùng cho nên thường được xem là tất cả tính ràng buộc rộng các giải pháp xong phun không bắt buộc của Liên Hợp Quốc trong quy định quốc tế hiện đại.
The requirement for mandatory device encryption was originally intended lớn take effect on Lollipop, but was delayed due to lớn performance issues.
Yêu cầu nhiệm vụ mã hóa vật dụng thuở đầu được ý định tất cả hiệu lực trường đoản cú phiên bạn dạng Lollipop, dẫu vậy bị trì hoãn vì chưng sự việc hiệu năng.
These kém chất lượng stickers were sarcastically simulating the real ones that are mandatory stuck on any book or compact disc sold in Italy, because of the law supporting the SIAE, the local Author"s and Musicians" Society.
Những sticker hàng nhái này nhằm mục tiêu châm biếm các sticker cội, thường xuyên được dánh trên sách hoặc đĩa compact chào bán tại Ý, vì chưng khí cụ bảo đảm SIAE cùng hội đồng người sáng tác tại địa phương.
Registration of the communities is not mandatory, but registered communities become legal persons & enjoy tax và other benefits.
Việc ĐK của những xã hội tôn giáo ngơi nghỉ nước này là không bắt buộc, tuy nhiên tôn giáo làm sao đã ĐK sẽ được chính phủ nước nhà thừa nhận pháp nhân và được hưởng những khuyến mãi về thuế cùng những ích lợi không giống.
At the start, the player may begin alone, or choose one of four navies: Engl& Spain France Netherlands He or she will then embark on several quests of which some are mandatory.
Vào thời điểm mở màn, người đùa rất có thể bắt đầu 1 mình, hoặc lựa chọn 1 trong tứ lực lượng hải quân: Anh Tây Ban Nha Pháp Hà Lan Sau kia hợp tác vào một số trọng trách trong số đó một trong những là bắt buộc.
National military service is mandatory for all Israeli citizens over the age of 18, although Arab (but not Druze) citizens are exempted if they so please, và other exceptions may be made on religious, physical or psychological grounds (see Protệp tin 21).
Thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược giang sơn là bắt buộc so với bất kỳ công dân Israel phi Ả Rập nào (cũng giống như với phái mạnh Druze) bên trên tuổi 18, mặt dù phần lớn ngoại lệ không giống hoàn toàn có thể được vận dụng theo tôn giáo, thể hóa học hay tâm lý (coi Profile 21).
As per South Korea"s mandatory military service requirement, T.O.P.. enlisted for his two-year service on February 9, 2017 as a conscripted policeman.
Theo hưởng thụ quân sự chiến lược bắt buộc của Hàn Quốc, T.O.Phường triển khai nghĩa vụ 2 năm của chính bản thân mình vào ngày 9 tháng 2 năm 2017 cùng với tứ phương pháp là một trong công an viên.
It included more than 5,000 Jewish volunteers from Mandatory Palestine organized into lớn three infantry battalions of the Palestine Regiment và several supporting units.
Lực lượng này bao gồm rộng 5.000 quân huệ nguyện Do thái trường đoản cú Palestine, chia làm tía tè đoàn bộ binch cùng một số đơn vị chức năng cung ứng.
Because the Monte Carlo Masters was the non mandatory Masters 1000 sự kiện special rules around the point distribution happens.
Bởi bởi vì Monte Carlo Masters là giải ko bắt buộc Masters 1000 sự khiếu nại quan trọng luật lệ về điểm phân phối hận đang ở trong vị trí.
The mandatory school age ranges between 5–7 to lớn 16–18 years, contributing to an adult literacy rate of 99 percent.
Độ tuổi bắt buộc mang đến trường tất cả phạm vi từ bỏ 5–7 mang đến 16–18 tuổi, đóng góp vào phần trăm fan trưởng thành biết chữ là 99%.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *