Màu trắng là một trong những màu sắc cơ bản. Nhìn thì có vẻ rất nhạt nhòa nhưng để phân tích kỹ về nó thì lại là chuyện không hề đơn giản. Trong bài học ngắn ngủi ngày hôm nay, trung tâm Anh ngữ baoboitoithuong.com sẽ gửi đến các bạn những kiến thức thật thú vị về màu trắng tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Màu trắng tiếng anh là gì

*

Ý nghĩa của màu trắng trong tiếng Anh

White, an inherently positive color, is associated with purity, virginity, innocence, light, goodness, heaven, safety, brilliance, illumination, understanding, cleanliness, faith, beginnings, sterility, spirituality, possibility, humility, sincerity, protection, softness, and perfection.

Màu trắng, một màu vốn tích cực, gắn liền với sự tinh khiết, trinh khiết, hồn nhiên, ánh sáng, lòng tốt, thiên đàng, an toàn, rực rỡ, chiếu sáng, hiểu biết, sạch sẽ, đức tin, khởi đầu, sự vô khuẩn, tâm linh và hoàn hảo.

The color white can represent a successful beginning. In heraldry, white depicts faith and purity. As the opposite of black, movies, books, print media, and television typically depict the good guy in white and the bad guy in black.

Màu trắng có thể tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi. Về mặt huy chương, màu trắng mô tả đức tin và sự tinh khiết. Đối lập với màu đen, phim ảnh, sách, phương tiện truyền thông in ấn và truyền hình thường miêu tả người tốt màu trắng và kẻ xấu màu đen.

The color of snow, white is often used to represent coolness and simplicity. White’s association with cleanliness and sterility is often seen in hospitals, medical centers, and laboratories to communicate safety. The color white is also associated with low-fat foods and dairy products.

Là màu của tuyết, trắng thường được sử dụng để đại diện cho sự mát mẻ và đơn giản. Sự liên tưởng từ màu đến sự sạch sẽ và vô khuẩn thường thấy ở các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng thí nghiệm để tạo cảm giác an toàn. Màu trắng cũng gợi liên tưởng đến thực phẩm ít béo và các sản phẩm từ sữa.

To the human eye, white is a bright and brilliant color that can cause headaches. In cases of extremely bright light, the color white can even be blinding.

Đối với mắt người, màu trắng là màu sáng và rực rỡ có thể gây đau đầu. Trong trường hợp ánh sáng cực kỳ sáng, màu trắng có thể gây mù.

Cụm từ hay liên quan đến màu trắng tiếng Anh: A white elephant

Mời bạn đọc tình huống sau:

Mai Lan and Mike are going to visit Tom Perkins at his parents’ house today. It is a gorgeous Saturday morning, the sun is shining brightly, the temperature is just right, neither too hot nor too cold. Mr. Perkins wants to clear the house of unwanted items. Mai Lan and Mike are going to help Tom and his dad.

Xem thêm: Ghim Trên Truyền Thuyết 12 Con Giáp (34/34 Thuyết Minh), Truyền Thuyết 12 Con Giáp

Hôm nay Mai Lan và Mike lại thăm Tom Perkins tại nhà ba má anh. Sáng thứ bảy này thật tuyệt, nắng to, thời tiết vừa phải, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Ông Perkins muốn dọn bỏ những đồ đạc họ không muốn giữ. Mai Lan và Mike lại giúp Tom và ba Tom.

MIKE: Mai Lan, I’m going to help the Perkins sort out many things in the house. They’re going to discard items that they no longer have use for. Do you want to come along?

Mai Lan, Tôi sắp đi giúp gia đình Perkins thu dọn các thứ trong nhà. Họ sẽ bỏ đi những thứ họ không còn cần dùng nữa. Cô có muốn đi cùng không?

MAI LAN: Yes, Mike. I think I can help too. I can carry small items out of the house. I can put things in order.

Có. Tôi nghĩ là tôi cũng có thể giúp được. Tôi có thể mang những món nhỏ ra khỏi nhà. Tôi xắp xếp các thứ cho có thứ tự.

MIKE: I know they want to get rid of some old furniture and one particular item.

Tôi biết họ muốn bỏ đi một vài đồ đạc cũ và một thứ đặc biệt.

MAI LAN: What is it, Mike?

Cái gì vậy, Mike ?

MIKE: A white elephant!

A white elephant! “Một con voi trắng” !

MAI LAN: What are you talking about? An elephant, a white one. How strange!

Anh nói cái gì vậy ? Một con voi, voi trắng. Lạ quá !

MIKE: Well, a white elephant – white W-H-I-T-E, elephant E-L-E-P-H-A-N-T – refers to a useless item. I want to talk about a very old and worn-out motorbike. It was given to Tom when he was much younger.

Ồ, một con voi trắng – white W-H-I-T-E, elephant E-L-E-P-H-A-N-T – dùng để chỉ một món đồ vô dụng. Tôi muốn nói về cái xe gắn máy cũ nát có người cho Tom khi anh ta còn trẻ lắm.

MAI LAN: Can Tom fix it up and use it?

Tom có thể sửa lại và dùng nó không ?

MIKE: No. It’s much too old. He can’t find the parts he needs to replace the used parts.

Không, cái xe cũ quá. Anh ta không cón tìm được các bộ phận để thay những bộ phận đã cũ.

MAI LAN: Then it is truly useless. It deserves to be called, as you say, a white elephant. An unusual term!

Vậy thì nó thật sự vô dụng. Nó đáng được gọi, như anh nói, một con voi trắng, a white elephant. Một từ thật lạ !

Bài học về màu sắc bằng tiếng Anh hôm nay hy vọng đã giúp bạn biết thêm nhiều điều. Hãy học thật chăm chỉ nhé

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *