Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Metric tons là gì

The cost of fuelwood saved using improved stoves is predicted khổng lồ be a very low $2.77 per metric ton.
The cost per metric ton of fuelwood saved is about $2.77, which is a small fraction of the market value.
An analysis conducted in ore deposits indicated that 39.75 grams of gold can be found in a metric ton of ore.
This amount of methane has more than twice the global warming potential than the 1 metric ton, which would have been produced by combustion.
These locomotives produced almost 40 ihp continuous per metric ton locomotive sầu weight, which probably still is a world record.
The term "metric ton" is also used khổng lồ denote a tonne (kilogam, lb), which is about 2% less than the long ton.
In documents that predate 1960 the word "ton" is sometimes spelled "tonne", but in more recent documents "tonne" refers exclusively to lớn the metric ton.
Body mass typically is in the range of 25-30 metric ton, with large specimens weighing over 40 metric ton.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Henry Cao Bao Nhiêu - Henry (Super Junior)

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *