*

Nhận xét: trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích, hai đơn vị chức năng đo liền nhau hơn (kém) nhau (100) lần, tức là:

- Đơn vị khủng gấp (100) lần đơn vị bé.

Bạn đang xem: Mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích

- Đơn vị bé bằng (dfrac1100) đơn vị lớn.

3. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Đọc hoặc viết các số đo diện tích

Phương pháp:

- Đọc số đo diện tích trước rồi phát âm tên đơn vị chức năng đo diện tích sau.

- Viết số đo diện tích s trước rồi viết kí hiệu tên đối chọi vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) (25mm^2) được đọc là hai mươi lăm mi-li-mét vuông.

(48km^2) được hiểu là tư mươi tám ki-lô-mét vuông.

b) Một trăm nhì mươi cha xăng-ti-mét vuông được viết là (123cm^2).

Sáu mươi đề-ca-mét vuông được viết là (60dam^2).

Dạng 2: thay đổi các đơn vị đo diện tích

Phương pháp: Áp dụng thừa nhận xét, vào bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị liền nhau rộng (kém) nhau (100) lần.

Ví dụ: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) (8dm^2 = ...cm^2)

b) (1200m^2 = ...dam^2)

c) (71m^2 = ...hm^2)

d) (34m^233dm^2 = ...m^2)

e) (9dam^29m^2 = ...m^2)

f) (478dm^2 = ...m^2...dm^2)

Cách giải:

a) (1dm^2 = 100cm^2) yêu cầu (8dm^2 = 100cm^2 imes 8 = 800cm^2). Vậy (8dm^2 = 800cm^2).

b) (1dam^2 = 100m^2) đề nghị (1m^2 = dfrac1100dam^2 Rightarrow 1200m^2 = dfrac1100dam^2 imes 1200 = 12dam^2).

Xem thêm: Cơ Bắp Đồ Sộ Của Cao Thủ Võ Thuật Đối Đầu Chân Tử Đan Trong Diệp Vấn 4

Vậy (1200m^2 = 12dam^2) .

c) (1hm^2 = 10000m^2) phải (1m^2 = dfrac110000hm^2,,, Rightarrow 71m^2 = dfrac110000hm^2, imes 71 = dfrac7110000hm^2).

Vậy (71m^2 = dfrac7110000hm^2)

d) (34m^233dm^2 = 34m^2 + 33dm^2 = 34m^2 + dfrac33100m^2 = 34dfrac33100m^2)

Vậy (34m^233dm^2 = 34dfrac33100m^2)

e) (1dam^2 = 100m^2) cần (9dam^2 = 900m^2)

(9dam^29m^2 = 900m^2 + 9m^2 = 909m^2)

Vậy (9dam^29m^2 = 909m^2)

e) Ta có: (478dm^2 = 400dm^2 + 78dm^2 = 4m^2 + 78dm^2 = 4m^278dm^2)

Vậy (478dm^2 = 4m^278dm^2)

Dạng 3: các phép tính với đơn vị đo diện tích:

Phương pháp:

- Khi triển khai phép tính tất cả kèm theo những đơn vị đo giống nhau, ta triển khai các phép tính như tính các số trường đoản cú nhiên.


- Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta nên đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện nay tính bình thường.

-Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo diện tích với một số, ta nhân hoặc phân tách số kia với một số như giải pháp thông thường, tiếp nối thêm đối chọi vị diện tích vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

a) (128cm^2 + 64cm^2 = ...cm^2)

b) (246dam^2 - 188dam^2 = ...dam^2)

c) (2km^2 - 99hm^2 = ...hm^2)

d) (75dm^2 imes 3 = ...dm^2)

e) (150ha:6 = ...ha)

Cách giải:

a) Ta thấy nhì số đo đều sở hữu đơn vị đo là (cm^2) với (128 + 64 = 192) phải (128cm^2 + 64cm^2 = 192cm^2)

b) Ta thấy nhì số đo đều phải có đơn vị đo là (dam^2) và (246 - 188 = 58) buộc phải (246dam^2 - 188dam^2 = 58dam^2)

c) (2km^2 - 99hm^2 = 200hm^2 - 99hm^2 = 101hm^2). Vậy (2km^2 - 99hm^2 = 101hm^2)

d) Ta có (75 imes 3 = 225) đề nghị (75dm^2 imes 3 = 225dm^2)

e) Ta tất cả (150:6 = 25) đề xuất (150ha:6 = 25ha)

Dạng 4: So sánh những đơn vị đo diện tích

Phương pháp:

- khi so sánh những đơn vị đo giống như nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

- lúc so sánh các đơn vị đo khác nhau, đầu tiên ta yêu cầu đổi về thuộc 1 đơn vị đo sau đó thực hiện đối chiếu bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp (( , = )) vào chỗ chấm:

a) (58dm^2...85dm^2)

b) (159km^2...133km^2)

c) (3dam^2...46m^2)

Cách giải:

a) nhì số đo (58dm^2;,,85dm^2) bao gồm cùng đơn vị chức năng đo là (dm^2) .

mà (58 133) cần (159km^2 > ,133km^2)

c) Ta bao gồm (3dam^2 = 300m^2).

mà lại (300m^2 > 46dam^2). Vậy(3dam^2 > 46m^2)

Dạng 5: Toán có lời văn:

Ví dụ: miếng vườn đầu tiên có diện tích s là (720m^2), diện tích mảnh vườn đồ vật hai bằng (dfrac34) diện tích s mảnh vườn sản phẩm công nghệ nhất. Tính diện tích cả hai mảnh vườn cửa đó.

Phương pháp:

- Tính diện tích mảnh vườn vật dụng hai ta thấy diện tích mảnh vườn thứ nhất nhân với (dfrac34).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *