middle tức thị gì, quan niệm, các sử dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phát âm middle giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của middle.

Bạn đang xem: Middle là gì


Từ điển Anh Việt

middle

/"midl/

* danh từ

giữa

in the middle: sinh sống giữa

right in the middle: làm việc chủ yếu giữa

in the middle of our century: sinh sống giữa thế kỷ của bọn chúng ta

nửa tín đồ, chỗ thắt lưng

to lớn be up khổng lồ the middle in water: đứng nước ngập đến thắt lưng

* tính từ

chính giữa, trung

the middle finger: ngón tay giữa

middle age: trung niên

the Middle Ages

thời Trung cổ

the middle class: thống trị trung gian; ách thống trị tiểu bốn sản

Middle East

Trung đông

middle course (way): phương án trrảnh rỗi, đường lối trung dung

middle school: ngôi trường trung học

* ngoại cồn từ

đá (bóng) tự cánh vào (khu trung lộ trước gôn)

(từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào giữa

xếp song (lá buồm lại)

middle

thân // để ở giữa


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

middle

* kinh tế

chính giữa

chính giữa đoạn giữa

chỗ giữa

đoạn giữa

sấp xỉ giữa

loại vừa

ở giữa

phẩm chất bậc trung

ruột kết

* kỹ thuật

chính giữa

giữa

ở giữa


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập với chất vấn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Cách Đưa Địa Chỉ Công Ty Lên Google Map S Miễn Phí, Đưa Địa Chỉ Doanh Nghiệp Lên Google Maps


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để ra khỏi.Nhập tự nên kiếm tìm vào ô search kiếm với xem những trường đoản cú được gợi ý hiển thị dưới.Khi nhỏ trỏ đã phía bên trong ô kiếm tìm tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những tự được lưu ý.Sau kia dìm (một lượt nữa) để xem cụ thể từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề xuất tìm vào ô search kiếm với coi những từ bỏ được gợi ý chỉ ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ bỏ hy vọng xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt nlắp các bạn sẽ không nhìn thấy tự bạn muốn kiếm tìm vào list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiển thị trường đoản cú đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *