Do đó, lịch trình khuyễn mãi thêm giao hàng miễn phí sẽ không còn áp dụng do sản phẩm này đã gồm giao sản phẩm miễn phí.

Bạn đang xem: Miễn phí trong tiếng anh là gì


As a result, a miễn phí delivery promotion wouldn"t probaoboitoithuong.comde additional value since that product already has không tính tiền delivery.
Đưa vào văn bản giao mặt hàng miễn phí bằng phương pháp đặt trực thuộc tính prúc price là 0 theo đơn vị tiền tệ của giang sơn bán.
Include miễn phí shipping by setting the price sub-attribute to 0 in the currency of your country of sale.
Chính sách của Google Ads về phân phối những phương diện mặt hàng miễn phí với dịch vụ của chính phủ nước nhà đã chuyển đổi vào thời gian ngày 19 tháng bốn năm 2013.
The Google Ads policy on the sale of free items & government serbaoboitoithuong.comces will change on around 19 April 2013.
shop rất có thể đưa ra một ưu tiên đặc biệt quan trọng, như giao hàng miễn phí, nhằm biến đổi khách hàng truy cập thành người tiêu dùng trả chi phí.
The company could market a special offer, lượt thích free shipping, to lớn convert the baoboitoithuong.comsitor inlớn a paying customer.
Chính sách vẫn đổi khác nhằm cấm những dịch vụ đánh lừa người tiêu dùng về phân phối những khía cạnh mặt hàng miễn phí và hình thức dịch vụ của cơ quan chính phủ.
The policy is changing to lớn prohibit serbaoboitoithuong.comces that deceive sầu users with the sale of không tính phí items & government serbaoboitoithuong.comces.

Xem thêm: Mức Xử Phạt Mới Nhất 2021 Khi Chậm Nộp Báo Cáo Thuế Chậm Bị Phạt Bao Nhiêu ?


Một số siêu thị lớn đến hơn cả gồm 60 sản phẩm công nghệ đầu cuối thanh tân oán và đội xe cộ buýt riêng rẽ để lấy khách hàng mang lại cửa ngõ mặt hàng miễn phí.
Some stores are so large as khổng lồ have 60 checkout terminals and their own fleet of buses khổng lồ bring customers to the store at no charge.
Chúng tôi đưa ra quyết định này để bảo đảm người tiêu dùng ngoài câu hỏi lừa hòn đảo bán những khía cạnh sản phẩm miễn phí cùng các dịch vụ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ.
We made this decision to lớn protect users from the deceptive sale of không tính phí items & government serbaoboitoithuong.comces.
Tổ chức The Diggers vẫn Ra đời một cửa sản phẩm miễn phí, cùng một cơ sở y tế miễn giá thành ship hàng cho các yêu cầu y tế cũng được xuất hiện.
Sau đó, Ward áp dụng hình thức dịch vụ Giao hàng miễn phí làm baoboitoithuong.comệc nông xã của Bưu điện; ông đi lại cho 1 hệ thống bưu kiện xuất hiện vào khoảng thời gian 1906.
Later, Ward used the Post Office"s Rural Free Delivery serbaoboitoithuong.comce; he lobbied for a parcel post system that came about in 1906.
Đây là một trong những điểm lưu ý quan trọng đặc biệt của nước Nga bởi vì nó tất cả ít cửa ngõ hàng miễn phí mang đến vùng hải dương msống khác quanh đó bờ hải dương băng giá của Bắc Băng Dương.
It is a special feature of Russia that it has few không lấy phí outlets khổng lồ the open sea other than on the ice-bound shores of the Arctic Ocean.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *