the part of a person that makes it possible for him or her to think, feel emotions, và understand things:

Bạn đang xem: Mind là gì

She kept going over the accident again and again in her mind, wishing that she could somehow have sầu prevented it.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


We use the verb mind khổng lồ mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers to the part of a person that enables them khổng lồ think, feel emotions and be aware of things: …
We use the verb mind lớn mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers lớn the part of a person that enables them to lớn think, feel emotions and be aware of things: …
*

to accept that you will reduce your demands or change your opinion in order khổng lồ reach an agreement with someone

Về việc này
*

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Bánh Kẹo Phạm Nguyên, Chi Nhánh Miền Bắc

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *