Bài viết thuộc phần 10 vào serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp tự dễ dàng lầm lẫn vào Tiếng Anh

trong số những tự dễ lầm lẫn duy nhất của Từ Vựng Tiếng Anh là MOST Lúc mà có khá nhiều kết cấu không giống nhau của từ này như MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, MOSTLY.

Bạn đang xem: Mostly là gì

Tiếp nối Series nội dung bài viết Phân Biệt Các Từ Dễ Nhầm Lẫn vào Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh sáng tỏ (difference) bí quyết cần sử dụng của từng kết cấu. Bài viết bao gồm Bài Tập Vận Dụng giúp cho bạn nắm vững lý thuyết hơn.

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

1. MOST

MOST vừa là đại tự, vừa là tính từ tính trường đoản cú, mang nghĩa “hầu hết”. (Greademo in amount or degree).

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + Ns (DANH TỪ SỐ NHIỀU)

Ví dụ:

Most people lượt thích watching TV.

Most students want khổng lồ have sầu a day off.

Most Japanese take a bath every day.

MOST còn là trạng từ bỏ, tất cả cách dùng giống như “very”.

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + ADJ

Ví dụ:


It was most kind of you.
That is most probably correct.
What’s your most prized possession?

2. MOST OF

MOST OF cũng có nghĩa là phần lớn. Tuy nhiên ko đi thẳng trước danh trường đoản cú số các bất cứ nhỏng MOST. MOST OF buộc phải mạo tự hoặc sở hữu bí quyết trước danh từu theo sau, hoặc là di chuyển trực tiếp cùng với tân ngữ.

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + OF + (MẠO TỪ/ SỞ HỮU CÁCH) + N

Ví dụ:

I’ve sầu spent most of my life in Boston.

Most of us don’t eat a balanced diet.

Tom was on the phone most of the day.

3. THE MOST

THE MOST sử dụng vào đối chiếu duy nhất cùng gồm nhì giải pháp hiểu.

Thứ độc nhất, THE MOST hoàn toàn có thể là so sánh nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa với THE LEAST. Và do MUCH/ MANY là lượng trường đoản cú nên bắt buộc 1 danh từ đi sau THE MOST.

CÔNG THỨC 1: THE MOST + N

Ví dụ:

After the race he won the most money.I love sầu you the most in my life.This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Xem thêm: Not At All Nghĩa Là Gì ? At All Trong Tiếng Tiếng Việt

Thđọng 2, THE MOST dùng trdự trù tự hoặc trạng tự nhiều năm vào đối chiếu độc nhất vô nhị.

CÔNG THỨC 2: THE MOST + ADJ/ ADV dài

Ví dụ:

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

The most interesting thing in London is the night life.

4. ALMOST

Almost là trạng từ bỏ, mang nghĩa gần như là, phần đông (not quite; very nearly)

CÔNG THỨC 1: ALMOST + TÍNH TỪ/ ĐỘNG TỪ/ TRẠNG TỪ

Ví dụ:


It was almost six o’clock when he left.
I almost wish I hadn’t invited him.
It’ll cost almost as much to repair it as it would lớn buy a new one.

ALMOST cò có nét tức là “gần như là tất cả”.

CÔNG THỨC 2: ALMOST ALL THE + DANH TỪ

Ví dụ:

Almost all the passenger on the bus were English.

ALMOST EVERYONE (EVERYBODY)/ EVERYTHING/ NO ONE/ NOTHING: gần như toàn bộ mọi người/ những thứ/ gần như không có ai/ không có gì.

Ví dụ:Almost everyone in her family has blonde hair.

5. MOSTLY:

MOSTLY mang nghĩa hầu hết, hầu như.

CÔNG THỨC CHUNG: MOSTLY+ N

Ví dụ:

They eat local food mostly.

We receive a lot of visitors, mostly Americans.

6. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC

At most: về tối đa >

Ví dụ:

At most, the trip will cost $1,000.

Make the most of st: tận dụng tối đa loại gì

Ví dụ:

I will make the most of this summer vacation lớn learn English.

II/ BÀI TẬPhường VẬN DỤNG

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to their health.He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture. He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted lớn see her.They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve sầu ever won at poker?The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day khổng lồ get here.Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.The sociadanh mục party have sầu been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail & accuracy.He wanted lớn bởi vì (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave sầu it khổng lồ charity.It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.A car suddenly appeared from nowhere & (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

ĐÁP ÁN

1. Most11. The most
2. Mostly12. Most of
3. Mostly13. Almost
4. The most14. Most
5. Most15. Almost
6. Almost16.The most
7. The most17. Most
8. Most of18. Almost
9. Almost19. The most
10. Almost20.Almost

Trên đây là phần lớn xem xét phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, MOSTLY. Hi vọng nội dung bài viết phần nào bổ ích giúp chúng ta tách biệt tránh lầm lẫn Lúc sử dụng những trường đoản cú này.

Vui lòng phản hồi xuống bên dưới trường hợp bao gồm thắc mắc hoặc bổ sung cập nhật. Ý con kiến của các bạn sẽ góp Thích Tiếng Anh thân tặng chúng ta đa số ngôn từ hoàn thành với quality độc nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *