move sầu ahead: xúc tiến; tiến hành

Zedillo’s proposals for electoral rekhung are now moving ahead.Lúc bấy giờ các khuyến nghị của Zedillo về cải cách thai cử đang được tiến hành.

Bạn đang xem: Move over là gì


move sầu ahead: vượt trội

Our competitors have been moving ahead during a time of relatively poor progress for us.Đối thủ của chúng ta vẫn hiện đại vượt bậc trong những khi chúng ta tiến tương đối lờ đờ.

move sầu ahead of: quá trội

At that point, the Republicans were moving ahead of the Democrats in the polls.Vào thời điểm đó, Đảng Cộng hoà trội hơn Đảng Dân chủ về số phiếu thai.

move sầu along (move sb along): giải tán

Move sầu along, there’s nothing khổng lồ see!Giải tán đi, bao gồm gì đâu nhưng mà xem!A policeman was now at the stage door, trying to move the crowd along.Tại lối vào ẩn dưới nhà hát có một viên công an sẽ cố gắng giải tán chỗ đông người.

move sầu in on: ùa tới; xông tới

The police moved in on Tiananmen Square, but still the number of protesters increased.Cảnh gần kề xông vào Quảng trường Thiên An Môn, cơ mà số người bội nghịch đối vẫn tăng lên

move sầu in on: chõ vào; nhúng tay vào; can thiệp vào

I always keep quiet about all my plans, so nobody toàn thân can move in on my business.Tôi luôn luôn luôn luôn giữ kín đáo đầy đủ planer của tôi, cho nên không người nào có thể mó vào cthị xã làm ăn của tôi.

move inlớn sth: bước vào

The question is, "What should we bởi as we move inkhổng lồ the 21st century?"Câu hỏi là, “Chúng ta phải làm những gì Lúc lao vào nuốm kỷ 21?”The airline strike was moving inkhổng lồ its fifth week.Cuộc bãi khoá của hãng hàng không đã phi vào tuần trang bị năm.

Xem thêm: Tìm Hiểu Bộ Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


move off: khởi hành

They picked up their rucksacks & got ready khổng lồ move sầu offHọ vác cha lô lên cùng sẵn sàng căn nguyên.

move out: khởi hành

Okay, kids, we"ve got khổng lồ move sầu out by 3:00 sharp.Được rồi, các bé, đúng 3h chúng ta vẫn lên đường.He ordered the men lớn get ready to move out.Ông ấy sai bảo mang đến đám lũ ông chuẩn bị xuất hành.

move out: hoà vào dòng xoáy xe cộ

Always look in the mirror before moving out.Hãy luôn luôn chú ý vào gương trước lúc hoà vào dòng xe pháo.

move over: xích qua; nhích qua

He walked round lớn the driver’s side. "Move over," he said, "I"ll drive sầu."Anh ấy vòng mang lại nơi người điều khiển xe pháo cùng nói “Xích qua, tôi vẫn lái”.I"m right on the edge of the bed. Are you sure you couldn"t move over an inch or two?Tôi sẽ nằm ngay mnghiền chóng. Quý Khách có chắc hẳn rằng các bạn sẽ ko nhích qua một in hoặc hai in giỏi không?

average out (average each other out): ngang bằng nhau

The differences in price between the two systems average each other out over a year.Sự chênh lệch về giá chỉ thân nhì khối hệ thống ngang đều nhau trong rộng 1 năm qua.

average out at/khổng lồ sth: trung bình

"How much vì you spend on groceries?" "I think it averages out at around $150 a week.""quý khách hàng chi tiêu đến thực phẩm là bao nhiêu?" " tôi suy nghĩ nó mức độ vừa phải khoảng $150 một tuần lễ. "Our training costs for last year averaged out at £5,100 per trainee.Ngân sách huấn luyện và giảng dạy của chúng tôi đến năm trước vừa đủ là £5,100 từng học viên

marry up with: phối kết hợp với; links với; liên kết với

The new parts should marry up with the old system.Nên phối kết hợp mọi thành phần mới cùng với khối hệ thống cũ.

masquerade as sth/sb: trả dạng; trả vờ

I have sầu better things to vì than discuss the silly stories that masquerade as news in local newspapers.Tôi có không ít việc đáng làm hơn là đề nghị bàn phần nhiều cthị trấn ntạo ngô mà cđọng gọi là thời sự đăng bên trên báo chí địa phương.By masquerading as poisonous insects, these flies avoid attacks from birds.Bằng giải pháp cải trang các các loại côn trùng ô nhiễm và độc hại, loại loài ruồi này tránh khỏi sự tiến công của gần như bé chyên ổn.We had a cup of hot brown stuff which masqueraded as tea.Chúng tôi uống một bóc tách đựng chất màu nâu lạnh coi như là tkiểm tra.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *