Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Mung bean là gì

Mung bean powder is used to lớn make mung bean noodles, & is also occasionally used with the azalea flowers.
However, when bean sprouts are called for in recipes, it generally refers khổng lồ mung bean or soybean sprouts.
A popular snack, "bindaetteok" (mung bean pancake) is made with ground mung beans và fresh mung bean sprouts.
A variation of cellophane noodles, called mung bean sheets or green bean sheets, are also available.
Two other comtháng ingredients are tapioca flour and green bean (mung bean) flour (sometimes called green pea flour in certain recipes).
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to parents và children

Về Việc này
*

Xem thêm: Super Saiyan 4 Vs Super Saiyan God, Mana Yang Lebih Kuat? Jual Gogeta Super Saiyan 4 Murah

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *