Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Murder là gì

*
*
*

murder
*

murder /"mə:də/ danh từ tội giết thịt tín đồ, tội ám sátto lớn commit murder: lầm lỗi giết mổ ngườito lớn cry xanh murder la ó om sòmto get away with murder (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (trường đoản cú lóng) đậm chất ngầu và cá tính (phá phách...) cơ mà không biến thành có tác dụng saothe murder is out tất cả điều kín bị lộ; vụ âm mưu đã trở nên khám phá ngoại hễ từ giết, ám sát tàn sát (nghĩa bóng) có tác dụng hỏng, có tác dụng lỗi, có tác dụng sai (bởi vì dốt nát, kỉm cỏi)to lớn murder a song: hát sai một bài xích hát
Lĩnh vực: xây dựngcạnh bên nhân

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): murder, murderer, murder, murderous, murderously

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): murder, murderer, murder, murderous, murderously


*

*

Xem thêm: Dinh Độc Lập Tiếng Anh Là Gì, Sự Độc Lập Trong Tiếng Tiếng Anh

*

murder

Từ điển Collocation

murder noun

ADJ. brutal, horrific, terrible, vicious | cold-blooded, premeditated, wilful (law) a verdict of wilful murder | attempted | double, mass, multiple | terrorist | racial, sectarian | unsolved

VERB + MURDER commit murders committed by terrorists | jail sb for | avenge He vowed to lớn avenge his brother"s murder. | witness | implicate sb in new evidence that implicated her in the murder | get away with (figurative) They let their children get away with murder!

MURDER + VERB take place

MURDER + NOUN victyên ổn | suspect | hunt (informal), inquiry, investigation | bid, plot | conviction | scene | mystery, story Her lathử nghiệm novel is a gripping murder mystery. More information about CRIMES
CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess khổng lồ, deny ~ All three men have sầu denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty to ~ He pleaded guilty khổng lồ a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely lớn be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister to lớn come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve sầu a case, crime, murder, robbery, theft The police và the public must work together to solve sầu the murder.

arrest sb for ~ Jean was arrested for arson.

be tried for, st& trial for ~ to lớn stand trial for extortion

~ case/trial The nurse"s murder trial continues.

~ charge The police agreed to drop the conspiracy charges against him.

a charge/count of ~ The jury convicted her on two counts of theft.


Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

murders|murdered|murderingsyn.: assassinate botch butcher eliminate kill liquidate mar massacre muff purge ruin slaughter spoil
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *