In the largest European economies, productivity used lớn grow five sầu percent per annum in the "50s, "60s, early "70s.

Bạn đang xem: Năng suất tiếng anh là gì


Năng suất lao động tăng vội vàng 7, từ năm 1995 mang đến 2000, trong khi những ngành tài chính không giống chỉ tăng 2.5 lần.
Agricultural labor productivity increased seven times, 1950 to 2000, whereas the rest of the economy increased about 2.5 times.
Đã tất cả sự nởi rộng về khoảng cách thân năng suất lao động với thu nhập trung bình kể từ trong thời hạn 1970.
Trong 25 năm trước, khi năng suất máy tăng, thì năng suất lao động ko tăng, mà lại thậm chí còn còn hơi giảm.
In the last 25 years, as capital productivity has increased, labor productivity has been flat, in fact even a little bit down.
Những bạn bị kiệt sức có xu hướng lạnh nhạt cùng với quá trình, mất đụng lực thao tác với sút năng suất lao động.
Those suffering from burnout tover to withdraw emotionally from their work, thua kém motivation, và become less productive.
“Loại bỏ bất bình đẳng giới vào thời cơ ttê mê gia chuyển động tài chính rất có thể tăng năng suất lao động lên 7% đến 18%.
“Eliminating inechất lượng of opportunity in economic participation could increase worker productivity in the region by 7 khổng lồ 18 percent.

Xem thêm: Scitovsky Paradox Là Gì ? Ứng Dụng Hiệu Ứng Trong Marketing Paradox Of Value / Diamond


Chúng tôi đã làm được học các nghệ thuật mới để tăng năng suất lao động cũng tương tự tiếp cận được với hồ hết Thị phần new.
Nhưng Việt Nam đề nghị tăng năng suất lao động, cùng di chuyển của bạn lao rượu cồn cho tới những ngành nghề tất cả năng suất cao hơn.
“But Vietnam giới needs stronger growth in labor productivity and further significant shifts of the workforce to more productive sầu sectors.
Trong khi, dự kiến lớn lên chi tiêu quốc tế cũng trở thành kéo theo vững mạnh ngành hình thức dịch vụ và tăng năng suất lao động.
In addition, the anticipated increase in FDI is expected to lớn lead to lớn a further expansion of services sectors and boost productivity growth.
Có sự nâng cấp rõ rệt tự 30 cho tới 130 đôla cho năng suất lao động bình quân đầu bạn, tất cả phụ thuộc công nghệ thông báo.
We"ve gone from 30 dollars to lớn 130 dollars in constant dollars in the value of an average hour of human labor, fueled by this information technology.
Tăng năng suất lao động vẫn giảm trong rộng một thập kỷ qua, điều ấy phản chiếu sự yếu hèn kỉm trong Quanh Vùng công ty lớn trong nước.
Labor productivity growth has been declining for over a decade, reflecting weaknesses in the domestic enterprise sector.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *