During the 1970s, all old neighborhoods in Doha were razed và the inhabitants moved khổng lồ new suburban developments, such as Al Rayyan, Madinat Khalifa & Al Gharafa.

Bạn đang xem: Neighborhood là gì


Trong những năm 1970, toàn bộ các khu vực phố cũ sinh hoạt Doha đa số bị phá hủy cùng tín đồ dân chuyển cho phát triển ngoại thành bắt đầu nlỗi Al Rayyan, Madinat Khalifa với Al Gharafa.
And they said, let"s measure CO2 per household, và when they did that, the maps just flipped, coolest in the center đô thị, warmer in the suburbs, và red hot in these exurban "drive till you qualify" neighborhoods.
Và bọn họ bảo rằng, bọn họ hãy đo khí CO 2 mỗi hộ gia đình, với Lúc họ đang làm điều đó, các bạn dạng đồ vật xoay ngược, mát duy nhất ở vị trí chính giữa tỉnh thành, ấm hơn sinh hoạt những vùng ngoại thành, với red color nóng trong số những khu vực cư dân cao cấp ở ngoại thành những khu người dân "lái hết mức tất cả thể" .
Confused, I Hotline my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Gọi cho tía tôi, tín đồ vẫn duy trì yên tâm, "Vừa có một cuộc xả súng gần công ty Deah tại Chapel Hill.
The Hairpin Arts Center is located in Avondale near its border with Logan Square at the gateway to Chicago"s Polish baoboitoithuong.comllage, serbaoboitoithuong.comng all of the diverse communities who make their home in these neighborhoods.
Trung trọng điểm Nghệ thuật Hairpin nằm ở vị trí Avondale ngay gần biên giới cùng với Quảng trường Logan trên cửa ngõ vào Làng Ba Lan của Chicago, phục vụ toàn bộ xã hội phần lớn dịch vụ phong phú. ^ “Community Area: Avondale” (PDF).
Some neighborhoods are named after the hill on which they are situated, including Nob Hill, Potrero Hill, and Russian Hill.
Một số quần thể dân cư được đặt tên của ngọn gàng đồi nhưng mà chúng nằm ở đó trong những số ấy bắt buộc đề cập là Nob Hill, Potrero Hill, và Russian Hill (tự Hill Tức là đồi).
The gathering of His elect from the four corners of the earth is taking place not only by sending missionaries to faraway countries but also with the arrival of people from other areas into lớn our own cities và neighborhoods.
baoboitoithuong.comệc tổ hợp những người dân tinh lọc của Ngài từ tứ phương thơm ttách của nhân loại không phần đông xẩy ra bằng phương pháp gửi những người dân truyền giáo cho những nước hun hút ngoại giả nhờ những người từ bỏ các Quanh Vùng không giống lộ diện vào thành phố với các quần thể xóm của họ.
5 The assignment to work your territory thoroughly includes calling on indibaoboitoithuong.comduals who operate neighborhood businesses.
5 Nhiệm vụ rao giảng kỹ lưỡng Quanh Vùng của công ty bao hàm câu hỏi đi thăm những người đứng chào bán trong các cửa ngõ tiệm nhỏ tuổi làm baoboitoithuong.comệc khu vực phố (Công-vụ những Sứ-thiết bị 10:42).
Two men, Rahul and Rajiv, libaoboitoithuong.comng in the same neighborhood, from the same educational background, similar occupation, and they both turn up at their local accident emergency complaining of axinh tươi chest pain.

Xem thêm: So That Nghĩa Là Gì - 10 Phút Để Nắm Chắc Cấu Trúc So


Hai người lũ ông, Rahul và Rajiv, sinh sống trong và một khu phố, thuộc hưởng một nền giáo dục, gồm công baoboitoithuong.comệc và nghề nghiệp như là nhau, và chúng ta các được đưa vào nơi cấp cứu giúp của địa phương thơm vì chưng nhức ngực cấp cho tính.
Where different-language congregations are assigned khổng lồ preach in the same area, the serbaoboitoithuong.comce overseers should communicate with each other so as to lớn avoid irritating people in the neighborhood unnecessarily.
Nếu hội thánh giờ đồng hồ quốc tế được hướng dẫn và chỉ định rao giảng trong cùng Khu Vực, thì các giám thị công tác đề xuất hợp tác và ký kết chặt chẽ hầu rời baoboitoithuong.comệc gây khó chịu cho người ta một biện pháp không quan trọng.
This definition is based in theories of planetary formation, in which planetary embryos initially clear their orbital neighborhood of other smaller objects.
Định nghĩa này có các đại lý bên trên các lý thuyết có mặt hành tinh, trong số ấy ban sơ các phôi thế giới đã dọn sạch miền lân cận quanh quỹ đạo của chúng ngoài các thiên thể nhỏ dại rộng.
The present-day historic district is primarily associated with the neighborhoods around Lake Eola where century-old oaks line brichồng streets.
Quận lịch sử vẻ vang của tỉnh thành ngày nay đa số bao gồm tương tác tới khu dân quanh hồ Eola địa điểm có những cây sồi trăm năm tuổi trải dọc những tuyến đường gạch ốp.
Especially if you và your kids are hungry and your neighbor"s kids are hungry & your whole neighborhood is hungry.
điều đặc biệt là khi bạn và nhỏ của bạn đói, láng giềng xung quanh của người tiêu dùng cũng như vậy thì bạn sẽ tương đối là khó tính.
However, missing teeth, those empty lots can be issues as well, & if you have sầu a missing corner because of an outdated zoning code, then you could have a missing nose in your neighborhood.
Tuy nhiên, đầy đủ khoảng trống này cũng là vụ baoboitoithuong.comệc, cùng ví như kngày tiết thiếu thốn một góc phố vày quy phép tắc quy vùng xưa cũ, thì bạn cũng có thể khuyết thiếu thốn một mũi trong quần thể phố của bản thân mình.
Elves, humans và dwarfs each built neighborhoods with unique architecture within the player"s town.
Yêu tinch, bé người và bạn lùn từng khu vực dân cư được xây cất với phong cách thiết kế rất dị trong thị trấn của người đùa.
Yes, it is worth it, because the alternative sầu is lớn have sầu our “houses” left unkhổng lồ us “desolate”—desolate indibaoboitoithuong.comduals, desolate families, desolate neighborhoods, & desolate nations.
Có chứ đọng, xứng đáng bõ công chứ, vị cách chọn lựa cơ là “nhà” của họ bị bỏ hoang”—các cá nhân bị một mình, những mái ấm gia đình bị ruồng bỏ, quần thể phố hoang tàn, và các đất nước hoang truất phế.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *