quý khách hàng sẽ có tác dụng kế tân oán cho 1 đơn vị quốc tế với tương đối nhiều nhân viên cùng chỉ đạo là tín đồ nước ngoài.

Bạn đang xem: Ngành kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

Tuy nhiên, vì vốn trường đoản cú vựng siêng ngành chưa rộng, các bạn thường xuyên chạm chán trở ngại Khi thảo luận cùng với chúng ta về công việc cũng như soạn thảo report kế toán bằng tiếng Anh. Hiểu được khó khăn này của những kế toán thù viên, baoboitoithuong.comle xin gửi đến chúng ta loạt bài Từ vựng chăm ngành Kế toán- Kiểm toán. Cùng quan sát và theo dõi bài viết nhé!


*

Tổng hợp 29 từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành Kế toán – Kiểm toán

Từ vựng giờ Anh chăm ngành Kế tân oán – Kiểm toán

1. Accounting entry (n.)/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/: cây viết toán

2. Accrued expenses (n.)/əˈkruːd/ /ɪkˈspensɪz/: phần lớn chi phí buộc phải trả

3. Advanced payments khổng lồ suppliers (n.)/ədˈvænst/ /ˈpeɪmənts//səˈplaɪərz/: các khoản trả trước cho các bên cung cấp

4. Advanced payments khổng lồ employees (n.)/ɪmˈplɔɪiːz/: các khoản trả trước cho các nhân viên

5. Assets (n.)/ˈæsets/: tài sản

6. Balance sheet (n.)/ˈbæləns/ /ʃiːt/: bảng phẳng phiu kế toán

7. Bookkeeper (n.)/ˈbʊkkiːpər/: người lập report kế toán

8. Capital construction (n.)/ˈkæpɪtl/ /kənˈstrʌkʃn/: sản xuất cơ bản

9. Cash (n.)/kæʃ/: chi phí mặt

10. Cash at ngân hàng (n.): chi phí gửi ngân hàng

11. Cash in hvà (n.): chi phí khía cạnh trên quỹ doanh nghiệp

12. Cash in transit (n.)/ˈtrænzɪt/: chi phí đã chuyển (sẽ xuất ngoài quỹ doanh nghiệp)

13.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Increased Là Gì Nghĩa Của Từ Increased Trong Tiếng Việt

Check & take over (v.): chất vấn cùng nghiệm thu

15. Cost of goods sold (n.): giá bán vốn sản phẩm bán

16. Current assets (n.)/ˈkɜːrənt/: gia tài ngắn thêm hạn/tài sản giữ động

17. Current portion of long-term liabilities (n.)/ˈpɔːrʃn//ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlətɪz/: đầy đủ khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả

18. Deferred expenses (n.)/dɪˈfɜːrd/: những ngân sách hóng kết chuyển

19. Deferred revenue (n.)/ˈrevənuː/: doanh thu không thực hiện

20. Depreciation of fixed assets (n.)/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /fɪkst/: khấu hao gia sản cố định hữu hình

21. Depreciation of intangible fixed assets (n.)/ɪnˈtændʒəbl/: khấu hao gia sản cố định vô hình

22. Depreciation of leased fixed assets (n.)/liːst/: khấu hao tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

23. Equity & funds (n.)/ˈekwəti//fʌndz/: vốn với quỹ

24. Exchange rate difference (n.)/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/: chênh lệch tỉ giá

25. Expense mandate (n.)/ɪkˈspens/ /ˈmændeɪt/: ủy nhiệm chi

26. Expenses for financial activities (n.)/faɪˈnænʃl/: ngân sách cho chuyển động tài chính

27. Extraordinary expenses (n.)/ɪkˈstrɔːrdəneri/: ngân sách bất thường

28. Extraordinary income (n.)/ˈɪnkʌm/: thu nhập cá nhân bất thường

29. Extraordinary profit (n.)/ˈprɑːfɪt/: lợi nhuận bất thường

baoboitoithuong.com.dế yêu mong muốn rằng qua bài viết này, chúng ta đang tích lũy thêm được các trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh hữu dụng cho ngành Kế toán thù. Chúc hầu hết bạn một ngày thao tác thăng hoa và năng suất! Hẹn mọi người trong những bài viết tiếp theo!

Tmê mệt khảo thêmKchất hóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtrên baoboitoithuong.com.dế yêu thích hợp cho những người đi làm việc và đến lớp mắc, góp học tập viên nói và sử dụng giờ đồng hồ Anh tự tin & tự nhiên và thoải mái như tiếng Việt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *