By nguyenphuocvinhteo • Tháng Ba 7, 2019

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’ SANG TIẾNG ANH

1. NHẦM/LẦM2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE (IN WRITING/SPEAKING)8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẪN’9. DO NHẦM/ LẦM LẪN (ph) BY MISTAKE (adv)

1. NHẦM/LẦM

‘Nhầm’ cùng ‘lầm’ là từ nhì tự đồng nghĩa tương quan, chúng hay kết phù hợp với ‘lẫn’chế tạo thành ‘nhầm lẫn’ với ‘lầm lẫn’.

Bạn đang xem: Nhaầm lẫn tiếng anh là gì

2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Nếu ta nói ‘nhầm lẫn’/ ‘lầm lẫn’ A (fan nọ/đồ vật nọ) cùng với B (tín đồ kia/đồ gia dụng kia) thì tương tự sinh hoạt tiếng Anh là ‘lớn mistake sth/sb for sth/sb’. Xin xem một vài ví dụ:

– He always mistakes my overcoat for his.– She is often mistaken for her twin sister.– I think you must be mistaking me for someone else.

Trong giờ Anh, đồng nghĩa tương quan với ‘lớn mistake sth/sb for sth/sb’ là ‘lớn confuse sth/sb and (hoặc with) sth/sb’ như:

– People often confuse me & my twin sister.– Be careful not khổng lồ confuse chất lượng with quantity.

3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Cấu trúc ‘to mistake sth/sb for sth/sb’ cùng ‘to confuse sth/sb and (hoặc with) sth/sb’ cũng rất có thể dịch là ‘nhìn lầm’ hoặc ‘chú ý nhầm’ như I think you must be mistaking me for someone else.’ (Mình nghĩ về cứng cáp chúng ta đã (NHÌN) lầm bản thân với ai đó) với ‘People often confuse me and my twin sister.’ (Người ta hay (NHÌN) nhầm tôi với người em sinh đôicùng với tôi).

4. TRƯỜNG HỢP. NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY

Nhân khi kể đến rượu cồn từ bỏ ‘nhìn nhầm/lầm’ thì ta cũng nên nói đến một trường thích hợp vào cuộc sống đời thường đôi khi vày ‘nhìn lầm’ mà sinh hoạt giờ đồng hồ Anh gồm thành ngữ ‘A case of mistaken identity’ được phát âm là ‘trường thích hợp nhầm người’ cơ mà lại hay mang đến những công dụng nhức lòng như các ví dụ sau:

– A schoolboy who was stabbed lớn death at his trang chủ may have sầu been the victim of mistaken identity (nạn nhân của vụ án đâm nhầm người).– He was shot in what seems to lớn have been a case of mistaken identity (bị bắn vì lầm người).– The young man was arrested in a case of mistaken identity (bị tóm gọn do lầm người).

5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING

Ngoài các nghĩa nêu trên, ‘mistake’ còn tồn tại đường nét nghĩa ‘phát âm nhầm’, ‘phát âm lầm’ nlỗi những ví dụ sau:

– I must have sầu mistaken your meaning (Chắc tôi phát âm nhầm ý ông)– Don’t mistake me, I meant what I say (Đừng đọc nhầm tôi, tôi nói tráng lệ và trang nghiêm đó)

5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND

Ta cũng hoàn toàn có thể dùng động tự ‘misunderstand’ cùng với nghĩa ‘đọc nhầm’ ai/dự định của người nào …

– Don’t misunderst& me/what I am trying lớn say (Đừng hiểu lầm tôi/điều tôi muốn nói)– You misunderst& me. I don’t mean I want you khổng lồ move out straight away.

Xem thêm: " Foliage Là Gì, Nghĩa Của Từ Foliage, Nghĩa Của Từ Foliage Trong Tiếng Việt

6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)

Là danh tự, ‘mistake’ (điều nhầm lẫn) hay kết phù hợp với hễ từ bỏ ‘make’ như:

– The waiter made a mistake over the bill.– We all made mistakes.

7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE

Tại giờ đồng hồ Anh Lúc ta ‘nói nhầm’ (make a mistake in speaking), ‘viết nhầm’ (make a mistake in writing) thì nghỉ ngơi giờ Anh có thể cần sử dụng các tự sau:

MISTAKE: LỖI VIẾT NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN WRITING’)

– If you made a mistake (Nếu bạn viết nhầm), cross it out (thì cứ xóa).

MISTAKE: LỐI NÓI NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN SPEAKING’)

– A common mistake (Lỗi nói nhầm phổ biến) is lớn say ‘lend’ when you mean ‘borrow’.

8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẦM (SAI)’

a. MIS-SPEAK: NÓI NHẦM/NÓI LẦM (to state a fact that is inaccurate / khổng lồ say something that is not correct, by mistake )

– The White House says an official misspoke when he made the clayên.– The Secretary denied lying, but said that he misspoke.

b. MISREAD: ĐỌC NHẦM/SAI (misread something (as something) to lớn read something wrongly)

– I misread the 1 as a 7.– You must have misread the address.

9. DO NHẦM LẪN: BY MISTAKE (unintentionally )

– I’m sorry – I must have dialed your number by mistake.– I am so sorry, sir – I gave sầu you the wrong dish by mistake. Oh, they hung up – they called the wrong number by mistake.– I’m sorry. I came inlớn the wrong room by mistake.– I chose the wrong road by mistake. Now we are lost.– He took my coat by mistake.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *