a short explanation or an extra piece of information that is given at the bottom of a page, at the baông chồng of a book, etc.:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.

Bạn đang xem: Note

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.

Xem thêm: Lật Tẩy Chiêu Ăn Gian Chiều Cao Của Ronaldo Nếu Không Tính Phạt Đền


a single sound at a particular level, usually in music, or a written symbol that represents this sound:
< + that > He said the weather was beyond our control, noting that last summer was one of the hotchạy thử on record.
a written agreement that one person, organization, etc. will pay a particular amount of money lớn another person, etc. by a particular date:
This is not lớn say, it must be noted, that interference with people"s disvaluable goals is necessarily permitted.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press giỏi của những bên trao giấy phép.

note

Các trường đoản cú thường được thực hiện với note.


Những ví dụ này tự baoboitoithuong.com English Corpus cùng tự các mối cung cấp bên trên website. Tất cả hầu hết ý kiến trong các ví dụ ko biểu đạt chủ ý của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của bạn cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *