Dưới đấy là bài Giải bài xích tập SGK Toán 5 trang 22, 23 giúp những em học viên lớp 5 xem lưu ý giải những bài tập bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài.

Với lời giải Toán lớp 5 mang đến từng bài xích rất bỏ ra tiết, để giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài bác tập, rèn luyện tài năng giải Toán 5 thật thành thạo.

*
b) nhấn xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị bé bằng

*

1dam = 10m

*

1dm = 10cm

*

*
đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

*

*

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12cm = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5)

Trên tuyến đường tàu Thống Nhất, quãng con đường từ thủ đô đến Đà Nẵng nhiều năm 791 km. Quãng mặt đường từ Đà Nẵng đến tp Hồ Chí Minh dài hơn quãng mặt đường đó 144km. Hỏi:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *