Đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn cục kiến thức kim chỉ nan quan trọng, thuộc đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em khối hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với các dạng bài tập cộng trừ những số bao gồm 3 chữ số, bảng đơn vị đo độ dài, so sánh số mập gấp mấy lần số bé, gấp một số lên các lần.... Sẽ giúp thầy cô thuận tiện giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Cụ thể mời thầy cô và các em thuộc tham khảo bài viết dưới đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên gồm ....... Góc vuôngCó ......... Góc không vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và các cạnh góc vuông bao gồm trong hình bên:

IV. Kiếm tìm x; Y

Bài 1: tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: search Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền lốt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số béo gấp mấy lần số bé

Bài 1: bé chó nặng nề 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi nhỏ chó nặng cấp mấy lần con thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: bên Lan nuôi 6 bé gà trống, số con kê mái nhiều hơn nữa số con gà trống là 24 con. Hỏi số kê mái vội vàng mấy lần số kê trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB lâu năm 6dm, đoạn trực tiếp CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số bé xíu bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn gồm 36 cây táo. Số km chanh ít hơn số cây apple 27 cây. Hỏi số kilomet chanh bằng một phần mấy số kilomet táo?

Bài 2: trong năm này Lan 9 tuổi, bà bầu hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một shop có toàn bộ 81kg đỗ xanh cùng đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kilogam đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

VIII. Tìm kiếm 1 trong số phần bằng nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc từng nào trang nữa new xong?

Bài 2: trên cây tất cả 56 quả táo, fan ta vẫn hái

*
số táo. Hỏi trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong các số đó có

*
các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của trường gồm bao nhiêu chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng nề 78g. Fan ta đã dùng hết

*
số xà phòng đó. Hỏi vào hộp sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi cùng lúc kia tuổi cháu bằng

*
tuổi ông. Hỏi bây giờ cháu bao nhiêu tuổi?

IX. Gấp một số lên nhiều lần

Bài 1: Quãng mặt đường AB dài 172m, quãng mặt đường BC lâu năm gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn gà nhà Lan gồm 6 bé gà trống, số con gà mái vội 4 lần số con kê trống. Hỏi công ty Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Xem thêm: Prototype Là Gì, Nghĩa Của Từ Prototype, Tạo Ra Prototype Như Thế Nào

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A nhận được 87kg giấy vụn, lớp 3B nhận được số giấy vụn vội 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số lần

Bài 1: trên cây gồm 48 quả bưởi. Sau khi hái, số trái trên cây giảm sút 2 lần. Hỏi đang hái bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một siêu thị có 45 bao gạo. Sau khoản thời gian bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi siêu thị đã chào bán bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, tín đồ đó san phần đông số gạo còn sót lại vào 8 túi. Hỏi từng túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một vài dạng toán khác

Bài 1: có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta kéo ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: siêu thị có 78kg gạo, buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo sót lại được chia hồ hết vào 9 túi. Hỏi từng túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du ngoạn gồm 39 người hy vọng đi thăm quan và du lịch chùa Hương bởi ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như vậy để chở hết số khách hàng đó, hiểu được mỗi xe cộ chỉ chở được 5 bạn khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: bao gồm 62m vải, may mỗi bộ xống áo hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ áo xống và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em cấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh em gấp bằng

*
số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị vội vàng được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của một giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số tương thích để điền vào vị trí chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ tất cả 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: từ bỏ luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: chị em có một tấm vải nhiều năm 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết

*
số vải vóc đó. Hỏi mẹ đã may từng nào mét vải?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *