Vegetables grow in soil that may have been treated with manure, so wash these items carefully before preparing them.

Bạn đang xem: Phân bón tiếng anh là gì


This little insect fertilizes, transplants, & prunes its fungus gardens in ways that maximize yield.
In 2006, Erichồng quit his job as a chartered accountant and started a company lớn manufacture fertilizer from the bat droppings.
Một bạn mong muốn cần sử dụng phân bón, dẫu vậy fan kia hoàn toàn ko chấp nhận và cho là ko đề nghị bón phân cho rau xanh.
One wants khổng lồ use a particular type of fertilizer, but the other disagrees strongly & feels that the plants vày not need any help.
Người có tác dụng sân vườn đáp: ‘Thưa ông chủ, xin nhằm thêm 1 năm nữa, tôi sẽ đào bao bọc và bón phân mang lại nó.
In reply he said khổng lồ hyên ổn, ‘Master, leave sầu it alone for one more year until I dig around it và put on manure.
8 Người làm cho vườn đáp: ‘Thưa ông chủ, xin để thêm một năm nữa, tôi đã đào bao bọc với bón phân mang đến nó.
8 In reply he said to him, ‘Master, leave sầu it alone for one more year until I dig around it and put on manure.
Người làm cho vườn cày xới khu đất, tưới nước với bón phân mang đến cây, cũng như bảo vệ cây ngoài sâu bọ và cỏ dại.
A gardener prepares the soil, waters & feeds the plant, và probaoboitoithuong.comdes protection from pests & weeds.
Một kín hoàn toàn có thể mang đến nhiệt của ớt, theo một tín đồ tLong ớt, bón phân cho đất bằng nước tràn lỏng của trại nuôi giun.

Xem thêm: Trình Tự Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần, Thay Đổi Địa Chỉ Chi Nhánh Công Ty Tnhh


One possible secret khổng lồ the chili"s heat, according lớn a cultivator of the pepper, is fertilizing the soil with the liquid runoff of a worm farm.
Trong canh tác, V. caesariense hay được tdragon vào đầu mùa thu hoặc cuối ngày đông, được bón những nhiều loại phân bón cơ học nlỗi phân compost.
In commercial cultivation of Vaccinium caesariense, they are usually planted at the beginning of Fall or the over of Winter, with organic fertilizers such as manure compost & vermicompost.
Hầu không còn khí thải nông nghiệp trồng trọt phần nhiều vày bài toán phá rừng nhiệt đới khí metung trường đoản cú đồ gia dụng nuôi với những cánh đồng lúa và oxit nitro bởi vì bón phân quá nhiều.
Most agricultural emissions come from tropical deforestation, methane from animals and rice fields, and nitrous oxide from over-fertilizing.
Hầu hết khí thải nông nghiệp trồng trọt mọi do vấn đề phá rừng nhiệt đới khí merã tự đồ dùng nuôi với những cánh đồng lúa cùng oxit nitro vì bón phân vô số.
Most agricultural emissions come from tropical deforestation, methane from animals and rice fields, và nitrous oxide from over- fertilizing.
Tuy nhiên, thứ hạng phù hợp nghi này tạo cho bọn chúng dễ bị tổn định thương thơm cùng với dịch tăn năn rễ bởi mốc nước Phytophthora cinnamomày tạo ra và nói phổ biến ko chịu được sự bón phân.
However, this adaptation leaves them highly vulnerable to dieback caused by the Phytophthora cinnamomày water mould, và generally intolerant of fertilization.
Những đổi khác này bao gồm bất ngờ bị táo bị cắn dở bón , hết tiêu chảy rồi lại mang lại táo khuyết bón , phân biến hóa độ quánh kéo dãn bên trên 2 tuần , hoặc tất cả cảm xúc chưa đi tiêu được không còn .
Such changes include suddenly becoming constipated , developing constipation that alternates with diarrhoea , a change in stool consistency that lasts more than 2 weeks , or a feeling that your bowels are n"t emptying properly .
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *