baoboitoithuong.com trình làng đến những em học sinh lớp 10 nội dung bài viết Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Phương trình tham số của đường thẳng

*

*

Nội dung nội dung bài viết Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng:Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng. Để lập phương trình tham số của con đường thẳng ∆ ta cần xác định một điểm M (x0; y0) nằm trong ∆ với một véc-tơ chỉ phương u = (u1; u2). Vậy phương trình tham số đường thẳng ∆: x = x0 + tu1, y = y0 + tu2. BÀI TẬP DẠNG 1. Lấy một ví dụ 1. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số mặt đường thẳng ∆ biết ∆ trải qua M(1; 2) và tất cả vec-tơ chỉ phương u = (−1; 3). Lời giải. Phương trình tham số mặt đường thẳng ∆: x = 1 − t, y = 2 + 3t.Ví dụ 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, con đường thẳng d đi qua A (1; 2), B (3; 1). Viết phương trình tham số đường thẳng d. Đường trực tiếp d qua A (1; 2) và nhận AB = (2; −1) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình tham số con đường thẳng d: x = 1 + 2t, y = 2 − t. Lấy ví dụ như 3. Trong mặt phẳng Oxy, con đường thẳng d đi qua M(−2; 3) và tuy nhiên song với mặt đường thẳng EF. Biết E(0; −1), F(−3; 0).Viết phương trình con đường thẳng d. Lời giải. EF = (−3; 1). Phương trình tham số mặt đường thẳng d: x = −2 − 3t, y = 3 + t.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài xích 1. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho điểm A(3; −4), B(0, 6). Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng AB. Ta có: AB = (−3; 10). Đường thẳng (AB) qua A(3; −4) và nhận AB = (−3; 10) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình đường thẳng (AB): x = 3 − 3t, y = −4 + 10t. Bài xích 2. Trong phương diện phẳng Oxy, viết phương trình tham số của con đường thẳng d trải qua điểm A(1; −4) tất cả một véc-tơ chỉ phương là u = (5; 1). Phương trình con đường thẳng (d): x = 1 − 4t, y = 5 + t.Bài 3. Trong khía cạnh phẳng Oxy, viết phương trình tham số của con đường thẳng d trải qua điểm M(1; −1) gồm một véc-tơ chỉ phương là u = (0; 1). Phương trình mặt đường thẳng (d): x = 1, y = −1 + t. Bài 4. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số con đường thẳng d trải qua điểm A(0; −4) và song song với con đường thẳng ∆ tất cả phương trình thông số x = 2017 + 2t, y = 2018 − t. Đường thẳng ∆: bao gồm véc-tơ chỉ phương u = (2; −1). Vì chưng đường thẳng d song song với con đường thẳng ∆ phải d nhận u = (2; −1) làm véc-tơ chỉ phương. Lại có d trải qua điểm A(0; −4) bắt buộc phương trình tham số con đường thẳng d: x = 2m, y = −4 − m.Danh mục Toán 10 Điều hướng bài xích viết

Giới thiệu


baoboitoithuong.com
là website share kiến thức học hành miễn phí những môn học: Toán, đồ dùng lý, Hóa học, Sinh học, giờ Anh, Ngữ Văn, định kỳ sử, Địa lý, GDCD từ bỏ lớp 1 đi học 12.

Xem thêm: Top 20 Bài Tóm Tắt Bài Chiếc Lá Cuối Cùng, Please Wait


Các nội dung bài viết trên baoboitoithuong.com được công ty chúng tôi sưu khoảng từ social Facebook và Internet. baoboitoithuong.com không phụ trách về các nội dung có trong bài viết.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *