a name that has been invented for a lung disease caused by breathing in very small pieces of ash or dust:
The longest word in English, according to the Oxford English baoboitoithuong.com, is pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis - a chronic lung disease caused by the inhalation of fine silicate or quartz dust.

Bạn đang xem: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.

Xem thêm: Cà Rốt Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Củ Cà Rốt Trong Tiếng Anh Là Gì

Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Thêm pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis vào trong 1 trong số list sau đây của người tiêu dùng, hoặc thêm mới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *