Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Preparation là gì

The attentiveness of the nurse & the nourishment she prepares is for the sake of a siông xã person, a patient.
Nonetheless, it appears that moral orthodoxy, as defined by what the public is prepared to lớn accept, is on the side of the animal experimentalists.
Instead, let us redouble our efforts and be prepared to lớn sail this new, complex, perverse, destructive, fascinating, cherished river whose name is still pediatric cardiology!
The stems were prepared as described above, và infested with prey as for the mixed prey mật độ trùng lặp từ khóa treatment (iv) previously described.
The miners were prepared khổng lồ resort, if not lớn violence, then to acts of civil disobedience và incursions onto lớn contested lvà.
Unless the architectural profession và schools of architecture are prepared khổng lồ look outwards, our standing in research could slip ever lower.
The landlord once suggested that a relative of his would be prepared to lớn swap property with the tenants.
Farmers were prepared khổng lồ accept some late blight in tubers if other characteristics were favourable.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Dr. Manhattan - Kẻ Toàn Năng Gần Bằng Chúa, Xếp Hạng 10 Anh Hùng Mạnh Nhất Vũ Trụ Dc

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *