Processed food has had some sort of chemical or industrial treatment in order to lớn cook it, preserve it, or improve sầu its taste or appearance:

Bạn đang xem: Processed meat là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


used to lớn describe food lớn which chemicals have been added that make it last longer or give sầu it extra taste or colour:
processed cheese/food/meat, etc. Increases in fuel prices translate to higher prices for processed foods.
*

to lớn make food suitable for vegans (= people who vị not eat or use any animal products, such as meat, fish, eggs, or cheese)

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

Stepping up efforts và phasing out coal: words connected with climate change.


*

Xem thêm: Ớt Chuông Tiếng Anh Là Gì - Tác Dụng Của Ớt Chuông Xanh,

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *