sâu lắng·say·hoàn toàn·hết sức·rạp xuống·tiếp giáp đất·sâu xa·sâu đậm·rạm thuý·thâm thùng·thăm thẳm·đậm
You will be able to declare in simple, straightforward, & profound ways the core beliefs you hold dear as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Bạn đang xem: Profound là gì


Các em đang có thể tuyên ba vào một cách đơn giản, trực tiếp thắn và sâu sắc về niềm tin cơ phiên bản nhưng mà các em quý trọng cùng với tứ phương pháp là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Both of Rizal"s novels had a profound effect on Philippine society in terms of views about national identity, the Catholic faith & its influence on Filipino"s choice, và the government"s issues of corruption, abuse, và discrimination, and on a larger scale, the issues related khổng lồ the effect of colonization on people"s lives & the cause for independence.
Cả hai cuốn tè tmáu của Rizal đều phải có tác động ảnh hưởng sâu sắc mang lại xóm hội Philippines về bạn dạng sắc dân tộc, đức tin Công giáo cùng ảnh hưởng của chính nó so với sự chọn lựa của tín đồ Philippines, với các vụ việc về tmê mệt nhũng, sử dụng quá với rõ ràng đối xử của Chính quyền Thực dân Tây Ban Nha, cùng rộng lớn hơn, ảnh hưởng của việc lấn chiếm trực thuộc địa của các nước đế quốc cùng là nguyên nhân nở rộ cách mạng.
" Inducing emotions generates profound changes in the autonomous nervous system , which controls the cardiovascular response , và also in the endocrine system .
" Cảm xúc tạo ra hầu như thay đổi sâu sắc trong hệ thần khiếp từ bỏ chủ , kiểm soát và điều hành bội phản ứng tim mạch , cũng giống như trong hệ nội huyết .
GOD’S way of handling the rebellion that started in Eden shows his profound love sầu for each one of us & his concern for our future.
CÁCH Đức Chúa Ttránh xử lý sự phản nghịch loạn phát sinh vào sân vườn Ê-Black chứng minh Ngài gồm lòng yêu thương tmùi hương sâu sắc so với mọi người, và quan tâm đến sau này của chúng ta.
Câu hỏi này bao quát nhiều phạm trù, với thậm chí còn choáng ngợp rộng khi bạn thấy câu trả lời đơn giản như thế nào.
Right now, Profounder"s right at the very beginning, and it"s very palpable; it"s very clear to me, that it"s just a vessel, it"s just a tool.
Hiện giờ, Profounder đã đi đúng phía tức thì từ đầu, với điều ấy là chắc chắn là, ví dụ với tôi kia là một trong những cách thức.
Hinckley, expressed profound gratitude for the generosity of members & those not of our faith who have made this outreach possible.

Xem thêm: Cách Xử Lý Hóa Đơn Sai Địa Chỉ Công Ty, Địa Chỉ (Tải File Điều Chỉnh Hđ)


Hinckley đang thổ lộ lòng biết ơn sâu xa về sự rộng lớn lượng của những tín hữu với nhiều người khác ko thuộc tín ngưỡng với chúng ta, những người dân đang tạo cho sự phát triển này thành hiện tại.
Like many of our early leaders, he had little formal schooling but a profound love for our Savior and the plan of salvation.2
Giống nlỗi các vị lãnh đạo thứ nhất của chúng ta, ông học khôn xiết không nhiều mà lại tất cả một tình thương mến sâu đậm so với Đấng Cứu Rỗi với kế hoạch cứu giúp rỗi.2
The standards also based on the concentration of nitroren dioxide that show a significant và profound effects on the function of the pulmonary of asthmatic patients.
Các tiêu chuẩn cũng dựa vào nồng độ nitơ dioxide cho biết thêm ảnh hưởng đáng kể và sâu sắc cho tác dụng của phổi của người bệnh hen.
As I listened lớn the familiar tài khoản of the rich young man coming to the Savior to lớn ask what he might do khổng lồ have sầu eternal life, I received an unexpected but profound personal revelation that is now a sacred memory.
Trong lúc lắng tai câu chuyện thân thuộc về Đấng mày râu trai ttốt phú quý đến với Đấng Cứu Rỗi để hỏi xem anh ta rất có thể làm cái gi để có được cuộc sống trường thọ, tôi đã nhận được được một sự mang khải cá nhân bất thần tuy nhiên sâu sắc nhưng mà bây chừ đang trở thành một ký kết ức thiêng liêng.
Hòa bình sinh hoạt Tây Âu sinh sống một trong những cảm giác, vào một cảm giác sâu sắc, dịch vào trận chiến tnhãi nhép sinh sống quốc tế.
The first republican attempt in the history of Spain was a short experience, characterized by profound political & social instability & violence.
Thể chế Cộng hòa trước tiên ở Tây Ban Nha này mãi mãi vào một khoảng tầm thời hạn nđính thêm ngủi cùng với những đặc trưng vị sự mất bất biến chủ yếu trị với buôn bản hội cùng bạo lực sâu sắc.
During my nearly 40 years of cthua association, I have been a personal witness as both quiet inspiration và profound revelation have sầu moved to action the prophets và apostles, the other General Authorities, & the auxiliary leaders.
Trong ngay sát 40 năm tập sự nghiêm ngặt cùng với Các Vị Thđộ ẩm Quyền Trung Ương, tôi đang là 1 trong nhân chứng trực tiếp Khi sự soi dẫn thì thầm lặng lẫn sự mang khải sâu xa dẫn cho hành vi của các vị tiên tri và sứ đồ vật, Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, và các vị lãnh đạo tổ chức triển khai hỗ trợ không giống.
So lớn harness the power of these supportive sầu communities in a new way & to allow entrepreneurs to lớn decide for themselves exactly what that financial exchange should look lượt thích, exactly what fits them & the people around them, this week actually, we"re quietly doing a launch of Profounder, which is a crowd funding platkhung for small businesses to lớn raise what they need through investments from their friends & family.
Vậy để khai thác sức khỏe của các xã hội tài trợ theo một cách mới mẻ và để có thể chấp nhận được đầy đủ công ty bé dại tự ra quyết định đem các thanh toán tài chính gì đã ra sao, cùng đồ vật gi phù hợp với họ với những người bao bọc chúng ta, tuần này, Cửa Hàng chúng tôi đến tiến hành Profounder,
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *