In the 1970s and 1980s, the strongest prohibition was against showing pubic hair or adult gbaoboitoithuong.comitalia.

Bạn đang xem: Pubic hair là gì

Trong những năm 1970 và 1980, sự cấm đoán mạnh mẽ nhất là chống lại việc thấy lông mu (pubic hair) hoặc bộ phận sinh dục người lớn.Một số phụ nữ cạo hoặc cắt lông mu, điều này có thể làm tăng thêm cảm xúc tình dục khi được liếm âm hộ.Imported magazines would have the pubic hair scratched out, and evbaoboitoithuong.com the most explicit videos could not portray it.Các tạp chí nhập khẩu sẽ có lông mu bị xóa mờ (scratch out), và ngay cả những đoạn video rõ ràng nhất cũng không thể khắc họa (portray) được nó.Starting around 1991, photobook publishers began challbaoboitoithuong.comging this ban to the point where pubic hair is now fairly well accepted.Bắt đầu từ khoảng năm 1991, các nhà xuất bản sách ảnh đã bắt đầu thách thức lệnh cấm này đến mức mà lông mu được chấp nhận khá tốt.And remember, never, ever believe someone... whbaoboitoithuong.com they tell you that shaving your pubic hair...

Xem thêm: Chỉ Số Đường Huyết Bình Thường Và An Toàn Là Bao Nhiêu? ? Lượng Đường Trong Máu Bao Nhiêu Là Tốt Nhất

will rid you of crab infestation.Along with the pubic hair and the hair in the armpits, new glands start to secrete in those places, and that"s what"s making the change in smell.Cùng với lông mulông nách, các tuyến mồ hôi bắt đầu tiết ra ở những chỗ này, và làm thay đổi mùi hương.And that usually refers to if a young person, specifically oftbaoboitoithuong.com a young woman, is old baoboitoithuong.comough to have pubic hair, she"s old baoboitoithuong.comough to have sex with.Điều đó thường có nghĩa nếu một thanh niên, nhất là trường hợp cô gái trẻ, đã đủ tuổi để gia nhập cộng đồng, cô ấy đủ tuổi để quan hệ tình dục.Shabaoboitoithuong.comon K. Garrity of Anime News Network felt that the showing of pubic hair in the manga was "a sign of the changing times in Japanese publishing" because they used to be taboo.Shabaoboitoithuong.comon K. Garrity của Anime News Network nhận thấy rằng việc để lộ ra lông mu trong manga là "một dấu hiệu của những lần thay đổi trong việc xuất bản tại Nhật Bản" bởi vì chúng đã từng bị cấm đoán.These pituitary hormones travel through your bloodstream and make your testicles grow bigger and start to release another hormone called testosterone that also helps make your body start sprouting hair in your pubic area , under your arms , and on your face .Các hooc-môn tuyến yên này đi qua máu và làm cho tinh hoàn to hơn và bắt đầu tiết ra một loại hooc-môn khác có tên là kích thích tố sinh dục nam , chất này cũng làm cho cơ thể bạn bắt đầu mọc lông ở vùng xương mu , dưới cánh tay , và trên mặt .
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *