Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.

Bạn đang xem: Quotes nghĩa là gì

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


the symbols “ ” or ‘ ’ that are put around a word or phrase to lớn show that someone else has written or said it:
She moved lớn Thủ đô New York City knowing that that"s where she had to live to lớn, quote, unquote, make it in the music world.
quote for sth Some insurers will even decline lớn quote for new business if the trang chủ is in a risky area.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Adobe Bridge Là Gì ? Một Số Tính Năng Cơ Bản Của Adobe Bridge


The old system allows market makers to lớn quote prices at which they will buy và sell large blocks of shares through all conditions.
quote sth at $1.50/£2.25/75p, etc. The British pound was quoted at $1.5117, down from $1.5135 in Thành Phố New York.
quote sth on sth The Footsie is an average of the cốt truyện prices of the biggest 100 companies quoted on the stoông chồng market.
*

a thành phố in the US or Canadomain authority where illegal immigrants (= people who have moved khổng lồ live in another country when they bởi not have sầu the legal right to bởi this) are not prosecuted

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *