Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.

Bạn đang xem: Vietgle tra từ

Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.

Xem thêm: Thái Ất Thiên Tôn - Tin Tức Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn 2021 Mới Nhất


If you register a letter or parcel, you skết thúc it using a special postal service, so that it will be dealternative text with in a special way and not be lost:
in school, the period at the start of the morning and afternoon when a teacher records on an official menu that children are present
all the notes that a musical instrument or a person"s voice can produce, from the highest lớn the lowest:
the drawer in a cash register (= a machine which records sales in a shop, và in which money is kept) or the cash register itself:
We use the term ‘register’ to lớn refer lớn particular varieties or styles of speaking & writing. Registers vary because the language is used for different purposes, in different contexts & for different audiences. For example, there is a legal register, a register of advertising, registers of banking và a register of weather forecasting. We commonly recognise registers because of their specialised vocabulary but also because of particular uses of grammar. We also use the term register to lớn refer to lớn whether language is being used formally or informally: …
If you register a letter or package when you mail it, you pay extra lớn have sầu it recorded and receive special care in delivery.
a device that controls the flow of air from a heating or cooling system through an opening inlớn a room
register (sb/sth) with sth Hedge-fund managers must register the commission under the terms of the 1940 Investment Advisers Act.
when you register a letter or package, you skết thúc it by mail using a special service, so that it will be dealternative text with in a special way và not be lost:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *