And although their work of tentmaking was humble & fatiguing, they were happy to bởi it, working even “night và day” in order to lớn promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people khổng lồ hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

Bạn đang xem: Remaining là gì


Và dù quá trình may lều là đều đều cùng khó khăn nhọc, họ đã phấn kích làm ráng, trong cả làm việc “cả ngày lẫn đêm” hầu tăng nhanh công việc của Đức Chúa Trời—tương tự như nhiều tín thiết bị đấng Christ thời buổi này làm việc chào bán thời gian hoặc tuân theo mùa nhằm nuôi thân hầu dành riêng hầu hết thời giờ đồng hồ còn lại sẽ giúp đỡ người ta nghe tin tốt (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).
The incident led to lớn his resignation as Defense Minister, however he remained in the Israeli Cabinet & would later become Israeli Prime Minister in 2001.
Vụ câu hỏi khiến cho ông yêu cầu trường đoản cú chức, nhưng lại ông vẫn phía bên trong nội các Israel và kế tiếp biến đổi thủ tướng Israel năm 2001.
remained> calm in the face of a public attaông xã leveled by someone in authority” (“What Youth Need,” Church News, Mar. 6, 2010, 16).
vẫn tỏ ra> trầm tĩnh trước sự đả kích công khai của người có quyền hạn” (“What Youth Need,” Church News, ngày 6 mon Ba năm 2010).
Tuy nhiên, đơn vị khoa học thiết yếu trị kiêm tác giả Trajce Cvetkovski đã ghi nhận vào năm 2013 rằng tuy vậy Viacom đã đưa ra vụ kiện vi phạm phiên bản quyền cùng với YouTube vào khoảng thời gian 2007, song hồ hết YouTube Poop ví dụ như "The Sky Have sầu a Weegee" của Hurricoaster, tất cả những chình họa trường đoản cú bộ phim truyện phim hoạt hình SpongeBob SquarePants (Chú bọt biển lớn tinh nghịch) (ví dụ là tập "Shanghaied") và Weegee (một tranh ảnh châm biếm dựa trên câu hỏi nhân vật dụng Luigi của Nintenbởi vì xuất hiện thêm trong Mario Is Missing) vẫn còn bên trên YouTube.
While Joe"s Tomato Pies has closed, both Papa"s và Delorenzo"s have sầu been run by the same families since their openings and remain among mỏi the most popular pizzas in the area.
Trong Lúc Tomato lớn Pies của Joe thì sẽ đóng cửa, cả Papa"s cùng Delorenzo gần như được quản lý bởi cùng một gia đình kể từ lúc bọn họ Open và vẫn cài đặt một Một trong những các loại pizza thông dụng tốt nhất vào Khu Vực.
Confusion on which of these two names to use for the rice blast pathogene remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về hai cái brand name này để thực hiện mang lại tác nhân tạo căn bệnh đạo ôn vẫn còn, Khi cả nhị đang được thực hiện bởi vì những tác giả khác biệt.
William Shakespeare, whose works include Hamlet, Romeo & Juliet, Macbeth, và A Midsummer Night"s Dream, remains one of the most championed authors in English literature.

Xem thêm: Adblock Là Gì ? Cách Tắt Và Bật Adblock Chặn Quảng Cáo Nhanh Gọn


William Shakespeare tất cả những tác phẩm Hamlet, Romeo cùng Juliet, Macbeth, cùng A Midsummer Night"s Dream, ông là 1 trong các tác gia cừ khôi tuyệt nhất của văn uống học Anh.
(John 17:14) In part, this requires that we remain neutral as regards the world’s political affairs.
The Indian satrapies of the Punjab were left to lớn the rule of Porus and Taxiles, who were confirmed again at the Treaty of Triparadisus in 321 BC, và remaining Greek troops in these satrapies were left under the comm& of general Eudemus.
Những vùng đất Ấn Độ ở Punjab đã được đặt đằng sau sự thống trị của Porus cùng Taxiles, những người đã có được xác minh một lần nữa trên Hiệp ước nghỉ ngơi Triparadisus năm 321 Tcông nhân, và quân đội Hy Lạp còn lại trong các trấn được vướng lại đằng sau sự chỉ đạo của tướng mạo Eudemus.
Although it occupied seven of summer"s thirteen weeks, critics remained divided over which is 2008"s Song of the Summer.
Mặc mặc dù 7 tuần dẫn đầu của đĩa đơn này phần đông phía bên trong 13 tuần của mùa hè năm 2008 nhưng mà giới phê bình vẫn không đi đến thống độc nhất vô nhị về bài toán ca khúc như thế nào là Bài hát của Mùa hè 2008.
" Charges were raised in 2008 và we said at that time that we firmly st& by our program & our position remains unchanged . "
" Những buộc tội đã có được giới thiệu vào năm 2008 và lúc đó Cửa Hàng chúng tôi tulặng tía vẫn tiếp tục tiến hành công tác này cùng quan điểm của Shop chúng tôi vẫn không biến hóa . "
For the first six censuses (1790–1840), enumerators recorded only the names of the heads of household & a general demographic accounting of the remaining members of the household.
Trong sáu cuộc điều tra thứ nhất (1790-1840), những người đếm chỉ lưu lại tên những người đi đầu gia đình với đông đảo công bố nhân khẩu của các member còn lại vào mái ấm gia đình.
While Waze would remain an independent entity, its social features, such as its crowdsourced location platform, were reportedly valuable integrations between Waze and Google Maps, Google"s own mapping service.
Mặc dù Waze sẽ vẫn là một trong những thực thể độc lập, những nhân kiệt buôn bản hội của nó chẳng hạn như gốc rễ vị trí được cộng đồng hóa của nó, biết tới tích thích hợp thân Waze với Google Maps, các dịch vụ lập bạn dạng vật riêng biệt của Google.
Unfortunately for both visitors & world history , much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American Vietphái nam War .
Không may cho cả những người du lịch thăm quan và lịch sử dân tộc trái đất , gần như gì còn lại của Mỹ Sơn vào nỗ lực kỉ 20 kia bị hủy hoại bởi bom B-52 của Mỹ trong thời kỳ binh cách chống Mỹ .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *