Sẵn sàng du học tập – Trong giờ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” thứu tự tức là khoảng chừng thời gian nhiều năm, đúng giờ, không hề thời gian.Bạn sẽ xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

Quý khách hàng một mực buộc phải xuất hiện ở chỗ này đúng giờ.

2. For a long time: khoảng thời hạn dài

– I haven’t met hlặng for a long time.

Tôi dường như không gặp gỡ anh ấy từ tương đối lâu rồi.

3. Time after time: lần này đến lần khác

– Nam forgets to bởi homework time after time.

Nam quên làm cho bài tập về đơn vị hết lần này tới lần khác.

4. Pressed for time: ko có khá nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi ko có rất nhiều thời hạn vào bây giờ. Anh bao gồm phiền lành nếu như chúng ta họp vào ngày mai không?

5. Run out of time: không còn thời gian

– We’ve sầu run out of time on this project.

Chúng tôi không thể thời gian mang lại dự án này nữa.

6. No time to lose: không tồn tại thời hạn để lãng phí

– There’s no time to lớn thua kém. We’ve got to lớn get going.

Không còn thời hạn để lãng phí nữa. Chúng ta đề xuất vào cuộc thôi.

7 . Have sầu spare time: có thời gian rảnh

– What bởi vì you vày in your spare time?

Quý Khách làm cái gi khi rhình họa rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm điều gì đấy nkhô cứng rộng các bạn nghĩ

– We made good time. It only took us an hour khổng lồ get here.

Xem thêm: Meantime Là Gì, Phân Biệt While, Meanwhile, Meantime, Nghĩa Của Từ Meantime

Chúng tôi đã kết thúc mau chóng rộng dự kiến – chỉ mất một giờ đồng hồ nhằm mang lại phía trên.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp ăn hỏi.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã đến dịp các bạn cần kiếm bài toán làm cho rồi. (Lưu ý: sử dụng thì thừa khđọng đối chọi sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của tôi chạy bất ổn giờ đồng hồ lắm.

13. Behind the times: chậm quy trình tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thiệt lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. quý khách gồm tin nổi không?

14. Overtime: tiền có tác dụng thêm bên cạnh giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Shop chúng tôi đã cắt sút chi phí làm thêm giờ đồng hồ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh gồm múi giờ khác với phần còn lại của châu Âu.

16. In your own time: Làm điều gì nhưng không phải lo về thời gian

– I’ll fix the oto in my own time!

Tôi vẫn sửa xe mà không phải vội!

17. Time on your side: ttốt với còn nhiều thời hạn sinh hoạt phía trước

Quý khách hàng còn nhiều thời hạn ngơi nghỉ phía trước, bởi vậy bạn không nên cảm giác bị áp lực đè nén lúc ra ra quyết định cho sự nghiệp hiện giờ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *