And I think we see this tremendous variation because it"s a really effective solution to a very basic biological problem, và that is getting sperm in a position to lớn meet up with eggs & khung zygotes.

Bạn đang xem: Sperm là gì


Ta biết rằng sự biến dạng đáng kể này là chiến thuật kết quả mang lại vụ việc di truyền hết sức cơ bản, chế tạo ĐK để chào đón tinch trùng tại đoạn xúc tiếp với trứng cùng những dạng hòa hợp tử.
However, if a tripodfish does not find a partner, it makes both sperm & eggs to lớn produce offspring by itself.
Tuy nhiên, nếu như một cá bố chân không tìm thấy một chúng ta tình, nó đã tự kết hợp trứng và tinch trùng của chính nó nhằm hiện ra bé non của nó.
An unusually low sperm count, not the same as low semen volume, is known as oligospermia, & the absence of any sperm from the semen is termed azoospermia.
Số lượng tinc trùng thấp không bình thường, ko hệt như lượng tinh dịch tốt, được Gọi là oligospermia, và sự vắng khía cạnh của ngẫu nhiên tinc trùng như thế nào từ bỏ tinch dịch được hotline là azoospermia.
(Laughter) They use these formidable devices lượt thích scoops, lớn remove sầu the sperm from previous males that the female has mated with.
(Tiếng cười) Chúng cần sử dụng mọi công cụ gớm ghê nlỗi các cái xúc để mang tinh trùng của các con đực trước vừa giao pân hận cùng với con cháu.
Because, Chuckie, fatherhood comes with responsibilities that go far beyond shooting sperm inlớn a V hole.
Bởi vì chưng, Chuckie, làm cha thì buộc phải đi đôi cùng với trách rưới nhiệm chứ không chỉ gồm phun tinh vào bướm thôi đâu.
A procedure in which a single sperm is injected directly into lớn an egg ; this procedure is most commonly used to help with male factor infertility problems .
Một thủ thuật trong các số đó một tinch trùng được tiêm trực tiếp vào một trái trứng ; thường được dùng khám chữa cho các xôn xao nguyên tố vô sinh phái mạnh .

Xem thêm: Lắp Tivi Treo Tivi Cao Bao Nhiêu? Chiều Cao Lắp Đặt Tivi Treo Tường


The most exciting thing for Bob Lanza is the ability now khổng lồ take any kind of cell with induced pluripotent stem cells và turn it inkhổng lồ germ cells, lượt thích sperm và eggs.
Điều thú vị độc nhất với Bob Lanza là kĩ năng về câu hỏi gửi ngẫu nhiên các loại tế bào nào có những tế bào cội đa-zi-năng chạm màn hình với đổi mới nó thành tế bào mầm, hệt như tinc trùng cùng trứng.
" Một đột đổi mới hay chạm chán trong gien Defensin DEFB126 gây ra suy bớt tính năng tinc trùng và thảng hoặc muộn . "
The deities saw his vigor và virility, suggesting that... he squirt his sperms in Ganges, so that l& around the river would be fertile.
Các vị thần thấy sinch lực của thần Shiva dồi dào thừa, buộc phải bọn họ bảo với ngài ấy, đem tinch dịch của bản thân mình buông bỏ xuống sông Hoằng Hà. Để khu đất đai bao bọc phì nhiêu.
The policy is changing to lớn prohibit the promotion of ivory from any animal, including but not limited khổng lồ elephant, mammoth, sperm whale & walrus.
Chính sách vẫn thay đổi nhằm cấm PR ngà của ngẫu nhiên loài động vật hoang dã như thế nào, bao hàm tuy thế không giới hạn voi, voi mamut, cá đơn vị táng cùng hải mã.
What little is known of barreleye reproduction indicates they are pelagic spawners; that is, eggs và sperm are released en masse directly inkhổng lồ the water.
Những gì rất ít mà lại tín đồ ta biết về sinh sản của cá mắt thùng cho rằng bọn chúng là cá đẻ trứng đại dương khơi; tức là trứng cùng tinch trùng được pchờ ra hàng loạt ngay vào nước.
Medical personnel surgically harvested a mature egg from her, placed it in a glass dish, và fertilized it with her husband’s sperm.
Nhân viên y tế vẫn mang ra một trứng trưởng thành và cứng cáp của cô, rồi đến kết phù hợp với tinh trùng của chồng bên trên đĩa thủy tinh trong để sản xuất thành phôi thai.
Its chất lượng location protects it from the damaging winds & other effects of El Niño, allowing it to sustain the uninterrupted evolution of new marine species including whale and tiger sharks, sperm whales, sea turtles, angel rays and giant schools of fish.
Vị trí lạ mắt của chính nó bảo vệ nó ngoài hầu như cơn gió bạo gan và hiện tượng lạ El Nino, chất nhận được nó duy trì sự cách tân và phát triển liên tục của các loài sinc thứ biển cả bao gồm cả cá voi, cá nhà táng, rùa biển lớn, cá Khủng cục cưng, cá nhám hổ và hồ hết bọn cá sặc sỡ kếch xù bơi lội.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *