Ex: Common salternative text is a compound of sodium và chlorine.

Bạn đang xem: Tăng cân tiếng anh là gì

Muối thường xuyên là một trong đúng theo hóa học của natri với clo.


*

tập trung /"kɔnsentreit/

Ex: I can’t concentrate because it’s very noisy.Tớ tất yêu triệu tập được vì vượt ồn.


*

liên từ /kənˈdʒʌŋkʃn/

Ex: “And” is a very popular conjunction in English.“And” là 1 trong liên từ rất phổ cập trong tiếng Anh.


*

kết hợp /kou"ɔ:dneit/

Ex: Coordinate your activities with those of other groups.Hãy kết hợp buổi giao lưu của các em với hoạt động vui chơi của những đội không giống.


*

ăn kiêng, chế độ nạp năng lượng uống /ˈdaɪət/

Ex: I am on a diet so I can’t eat meat.Tớ sẽ ăn kị bắt buộc tớ cần yếu nạp năng lượng thịt.


*

cần thiết, quan trọng /ɪˈsenʃəl/

Ex: A map is essential for this trip to lớn explore the forest.Một dòng bạn dạng đồ dùng là quan trọng mang lại chuyến du ngoạn tìm hiểu khu rừng rậm này.


chuyên gia /"ekspə:t/

Ex: Do you have any questions for our computer expert today?Các chúng ta tất cả câu hỏi gì đến chuyên gia máy tính xách tay bây giờ không?


món ăn nkhô cứng, kim cương vặt /dʒʌŋk fuːd/

Ex: It’s said that junk food is not good for our health.Đồ ăn uống nkhô cứng được biết không giỏi đến sức mạnh của bọn họ.


Việc hoang mặt đường, lời đồn thổi, ý niệm không nên lầm /mɪθ/

Ex: It’s a myth that drinking beer makes you slimmer.Việc uống bia giúp cho bạn mảnh mai rộng là 1 vấn đề hoang con đường.


xem xét, để ý, để ý đến /peɪ əˈtenʃn/

Ex: Please pay attention lớn what she is saying.Hãy chú ý tới các gì cô ấy sẽ nói.


tăng cân /pʊt ɒn weɪt/

Ex: If you eat so many sweets, you will put on weight. Nếu chúng ta nạp năng lượng quá nhiều bánh kẹo, bạn sẽ tăng cân.


ngủ nướng /sliːp ɪn/

Ex: My brother often sleeps in on the weekover.Em trai tớ thường ngủ nướng vào vào buổi tối cuối tuần.


giữ dáng, duy trì cơ thể khỏe mạnh /steɪ ɪn ʃeɪp/

Ex: What should we eat khổng lồ stay in shape?Chúng ta nên ăn gì để giữ cơ thể khỏe mạnh mạnh?


rửa mặt nắng /ˈsʌnˌbeɪð/

Ex: They often spend 30 minutes sunbathing every morning.Họ thường dành khoảng 30 phút vệ sinh nắng nóng vào mỗi buổi sớm.


cuộc thi thể thao bố môn pân hận hợp /traɪˈæθlɒn/

Ex: Do you want to try the triathlon?quý khách cũng muốn test tđắm say gia cuộc thi thể dục thể thao cha môn phối hợp không?


awake
(adj.): tỉnh, thức, ko ngủ /əˈweɪk/

Ex: I was still awake when Lan came.

Xem thêm: Cấu Trúc What About Là Gì ? Cách Sử Dụng What About, How About Là Gì

Tớ vẫn tồn tại thức Khi Lan mang lại.


compound(n.): đúng theo chất /ˈkɒmpaʊnd/

Ex: Common salt is a compound of sodium và chlorine.Muối thường xuyên là 1 trong thích hợp chất của natri và clo.


concentrate(v.): tập trung /"kɔnsentreit/

Giải thích: khổng lồ give sầu all your attention khổng lồ something và not think about anything elseEx: I can’t concentrate because it’s very noisy.Tớ cần yếu triệu tập được vì vượt ồn.


conjunction(n.): liên từ /kənˈdʒʌŋkʃn/

Ex: “And” is a very popular conjunction in English.“And” là một liên tự siêu phổ cập vào giờ Anh.


coordinate(v.): kết hợp /kou"ɔ:dneit/

Giải thích: to lớn organize the different parts of an activity & the people Ex: Coordinate your activities with those of other groups.Hãy kết hợp hoạt động của các em cùng với hoạt động vui chơi của các team không giống.


diet(n.): nạp năng lượng tránh, chế độ ăn uống uống /ˈdaɪət/

Ex: I am on a diet so I can’t eat meat.Tớ sẽ ăn uống tránh cần tớ chẳng thể ăn uống giết mổ.


essential(adj.): quan trọng, quan trọng /ɪˈsenʃəl/

Ex: A maps is essential for this trip to explore the forest.Một cái bạn dạng thứ là cần thiết mang lại chuyến đi tìm hiểu vùng rừng núi này.


expert(n.): chăm gia /"ekspə:t/

Giải thích: a person with special knowledge, skillEx: Do you have sầu any questions for our computer expert today?Các bạn có thắc mắc gì mang đến chuyên gia máy tính bây giờ không?


junk food(n.): món ăn nhanh hao, xoàn vặt /dʒʌŋk fuːd/

Ex: It’s said that junk food is not good for our health.Đồ nạp năng lượng nkhô cứng được hiểu không giỏi mang lại sức khỏe của họ.


myth(n.): bài toán hoang con đường, tin đồn, ý niệm sai lầm /mɪθ/

Ex: It’s a myth that drinking beer makes you slimmer.Việc uống bia khiến cho bạn mhình ảnh mai rộng là một trong những việc hoang mặt đường.


pay attention(v phr.): lưu ý, để ý, lưu ý đến /peɪ əˈtenʃn/

Ex: Please pay attention to lớn what she is saying.Hãy chăm chú đến các gì cô ấy sẽ nói.


put on weight(v. phr.): tăng cân /pʊt ɒn weɪt/

Ex: If you eat so many sweets, you will put on weight. Nếu chúng ta ăn vô số đồ ngọt, bạn sẽ tăng cân nặng.


sleep in(phr v.): ngủ nướng /sliːp ɪn/

Ex: My brother often sleeps in on the weekover.Em trai tớ thường xuyên ngủ nướng vào vào cuối tuần.


stay in shape(v phr.): duy trì dáng, duy trì khung người khỏe mạnh /steɪ ɪn ʃeɪp/

Ex: What should we eat lớn stay in shape?Chúng ta cần nên ăn gì để giữ cơ thể khỏe mạnh?


sunbathe(v.): vệ sinh nắng /ˈsʌnˌbeɪð/

Ex: They often spend 30 minutes sunbathing every morning.Họ thường dành 30 phút tắm rửa nắng nóng vào mỗi buổi sáng sớm.


triathlon(n.): cuộc thi thể dục tía môn phối hợp /traɪˈæθlɒn/

Ex: Do you want to lớn try the triathlon?Bạn vẫn muốn demo tđê mê gia cuộc thi thể dục ba môn phối kết hợp không?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *