Kê knhì thuế (giờ đồng hồ Anh: Tax Declaration) là vấn đề fan nộp thuế trình bày những số liệu, hồ sơ liên quan mang đến nhiệm vụ thuế của người nộp thuế cho ban ngành quản lí lí thuế.

Bạn đang xem: Tax declaration là gì

Kê knhì thuế

Khái niệm

Kê knhì thuế vào giờ đồng hồ Anh được Hotline là Tax Declaration.

Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan lại đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.

Yêu cầu

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ knhì thuế theo mẫu vì chưng Bộ Tài chính chính sách và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu hiệ tượng trong hồ sơ khai thuế với cơ quan lại quản lí thuế trực tiếp.

Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê knhì với cơ quan tiền thuế.

Xem thêm: Fix Lỗi Windows Modules Installer Worker Là Gì ? What Is “ Window Module Installer Worker Là Gì

Đối với loại thuế knhị theo tháng, quí hoặc năm, nếu trong kì tính thuế không phát sinc nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế sẽ thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ knhì thuế mang đến cơ quan liêu thuế theo đúng thời hạn chính sách, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp số thuế đã khai, đã tính theo đúng thời hạn phương pháp vào giá thành Nhà nước. Trong trường hợp thông tin kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hạn thì bị ấn định thuế.

Mỗi loại thuế, và các khoản nộp giá thành Nhà nước khác nhau có hồ sơ kê khai và cách thức kê knhì sự khác biệt.

Người khai có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ knhì thuế mang đến cơ quan lại thuế quản lí trực tiếp, trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn vị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được Thủ trưởng cơ quan thuế quản lí trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ knhị thuế.

Thuật ngữ liên quan

Đăng kí thuế là việc người nộp thuế kê knhị với cơ quan thuế hoặc cơ quan tiền đăng kí sale các thông tin định danh của mình (đây là các thông tin cơ bản để phân biệt người nộp thuế với những người nộp thuế khác).

Với cá nhân thì đó là các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ... Với tổ chức sale thì đó là các thông tin về tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ các cơ sở tạo ra và cửa hàng, vốn marketing, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *