I know Johnson finished last in the race, but who was second khổng lồ last (= the one before the one at the end)?

Bạn đang xem: The last one là gì

If you say that it is the last time you will vị something, you mean that you will never bởi it again:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Finally, at last, lastly và in the end all have sầu a meaning of ‘after a period of time’. However, we use them in different ways. …
Finally, at last, lastly và in the end all have a meaning of ‘after a period of time’. However, we use them in different ways. …
Finally, at last, lastly và in the end all have a meaning of ‘after a period of time’. However, we use them in different ways. …
They haven"t had an argument for two weeks, but it"s too good to lớn last (= they"ll have an argument soon).
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Siege Là Gì Trong Tiếng Việt? Lay Siege To

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *