quý khách vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem với cài đặt tức thì bản vừa đủ của tư liệu tại trên đây (0 B, 3 trang )


Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 5

Tính cực hiếm của biểu thức L P 5Ớ

I. KiÕn thøc cÇn ghi nhí

1. Biểu thức khơng có vệt ngoặc đối kháng chỉ gồm phxay cộng cùng phxay trừ (hoặc chỉ có phépnhân cùng phxay chia) thì ta tiến hành những phnghiền tính theo thiết bị trường đoản cú từ bỏ trái quý phái nên.

VÝ dô: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức khơng tất cả dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì tathực hiện các phxay tính nhân, phân chia trớc rồi triển khai những phnghiền tính cùng trừ sau.

VÝ dô: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

3. Biểu thức tất cả lốt ngoặc đối kháng thì ta thực hiện những phnghiền tính trong ngoặc đối kháng trớc, cácphép tính ngồi vết ngoặc 1-1 sau

VÝ dô: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)=25 x 141

=3525


II. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6 b. 4375 x 15 + 489 x 72c. (25915 + 3550 : 25) : 71 d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bµi 2: TÝnh:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bµi 3: ViÕt d·y strần gồm công dụng bởi 100:

a) Với 5 chữ hàng đầu.b) Víi 5 ch÷ strần 5.

Bài 4: Cho dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm vệt ngoặc đơn

vào dãy tính đó sao cho:

a) Kết quả là nhỏ tuổi tốt nhất bao gồm thể? b) Kết quả là lớn số 1 cóthể ?

Bi 5: Hóy điền thêm lốt ngoặc solo vào biểu thức sau:

A = 100 - 4 x 20 - 15 + 25 : 5

a) Sao đến A đạt quý hiếm lớn số 1 và quý giá lớn nhất là bao nhiêu?b) Sao cho A đạt cực hiếm nhỏ tuổi nhất với quý hiếm bé dại độc nhất vô nhị chính là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm quý hiếm số tự nhiên của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị bé dại tốt nhất ,

giá trị nhỏ tuyệt nhất đó là bao nhiêu?A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm giá trị của số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá

trị lớn nhất chính là bao nhiêu?A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính giá bán trÞ cđa biĨu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2, biÕt:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008 b) m + n + p =2009

Bài 9: Tính giá trị cnhiều biĨu thøc M, víi a = 119 vµ b = 0, biÕt:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bµi 10: TÝnh giá trị biểu thức:

a)

(

17

10+7 8,7

)

:

(

23

4 11


2 +9


(2)

b) 1 224 ×5

2

5×2 ×379× 2×

2

17 c) 22

17 1

1

24 5

2

5 3

79


x 2

d) 3 x

(

1

7+13−

314

)

:

11

14 . e)

(

1

35+2

15

)

ì 1

110+

(

1

710

45

)

:


37

Bài 11: Tính cực hiếm cnhiều biĨu thøc:

a)

6 :35−116×67415×1011 +5

211

b)

(

16+

110+

1
15

)

:

(

16+110 −115

)

(

12−13+

14−

15

)

:

(

14−16

)

c)

(

16+110+115

)

:

(


16+110−115

)

(

12−13+

14−

15

)

:

(

14−16

)

d)

(

315+14+720

)

×


1749513+25e)

5 :57− 1

17×

787

6× 312+7

1112g)

(

12+14+1
5

)

:

(

12+14−15

)

(

12+15+

110

)

:

(

12+15−110

)

h)3641:9411421:7
21×25 i)3421:

(

231× 3

)

(

1215:2

)

:

(

330×2

)

k)

812 :

(

73×

39

)

(

258+1

34

)

:


2124+35×12 l)313+15+2

715

(

103 +14+

720

)

×

56

m)

(

13

18 x 1,4 − 2,5 ×7180

)

:


7

18 n)

(

1384 × 1

25− 2

12×

7180

)

:2

718+4

12×

110

p)

(

1

4+35 %+0 , 65 %+75 %

)

:

(

169+4


824

)

Bµi 12: TÝnh:

a)

1− 1

1+ 1

1+12

b) 1

+1

1+ 1

1+12

c) 1+

12+1

3


d) 2+

1

1+ 1

1+4

e) 1+

1

1+ 2

2+3


(3)

a¿

(

1384 ì1

25 2

12ì

7180

)

:2


718+4

12ì

110701

2 528 :712

b

(

1 9

10029100

)

ì 1

14

(

18 91016

1320

)

ì

Xem thêm: Mrp Là Gì - Sự Bí Ẩn Và Ý Nghĩa Của Những Chữ Cái Viết Tắt

89

+

(

1181

100+819100

)

ì

1509 :111

4

Bài 14: Tìm y:

(

334:

14+2

25ì 1

14

)

(


72ì

45 1

15:

32

)

(

112+

34

)

ì y

= 64

Bài 15: Tìm số tự nhiên n sao cho:

121

27 ì

5411 n


10021 :

25126

Bài 16: Tìm x là sè cổ phạm nhân nhiªn biÕt:a) x

17=60

204 b)

6 +x

33 =

7

11 c)

12+x43 − x=

23

d) x


53

7 e) 1

11

x

1526+

x

16=4652


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN TOÁN - STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 1 1 15
*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚPhường. 9 CẤP. TỈNH MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 2 1 873 4
*
Tài liệu Đề thi học viên xuất sắc lớp 11 tỉnh giấc Tỉnh Nam Định (Đề số 15) ppt 1 741 3
*
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Tỉnh Nam Định (Đề số 11) docx 2 1 1
*
Tài liệu Đề thi học sinh tốt lớp 11 tỉnh Tỉnh Nam Định (Đề số 10) pptx 1 568 1
*
Tài liệu Đề thi học sinh xuất sắc lớp 11 thức giấc Nam Định (Đề số 9) pdf 1 576 1
*
Tài liệu Đề thi học sinh xuất sắc lớp 11 thức giấc Tỉnh Nam Định (Đề số 8) pptx 1 500 1
*
Tài liệu Đề thi học viên giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 4) doc 1 584 3
*
Tài liệu Đề thi học sinh tốt lớp 11 thức giấc Tỉnh Nam Định (Đề số 3) docx 1 472 1
*
Tài liệu Đề thi học viên giỏi lớp 11 thức giấc Nam Định (Đề số 1) pdf 1 790 1
*


Tài liệu bạn tra cứu kiếm vẫn sẵn sàng chuẩn bị mua về


(11.42 KB - 3 trang) - Tải những bài tập Toán thù tính cực hiếm biểu thức thi học viên giỏi lớp 5 - bài tập Tính giá trị biểu thức nâng cấp lớp 5
Tải phiên bản tương đối đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *