Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 1 cực khó

Bé đi học thời gian 7 giờ. khi nhỏ bé đi học về kim lâu năm chỉ số 12, kyên ổn ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ bé học vào mấy giờ ?

Bài giải

Kyên ổn lâu năm chỉ số 12 với kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian bé đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ ba số: 3;6;9, hãy lập tất cả những phxay tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta gồm những phxay toán bao gồm thể lập từ bố số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta có tác dụng ngược bài bác này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần kiếm tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần search bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tìm kiếm là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai có 6 quyển truyện. Mẹ mua đến Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại từng nào quyển truyện ?

Bài giải

Mai gồm 6 quyển truyện, mẹ mua mang lại Mai thêm 3 quyển nữa, Khi đó Mai gồm số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, thời điểm đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Hương với Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi Ba nhiều hơn hay ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta gồm thể viết những yếu tố của đề bài xích như sau:

Tuổi của An + tuổi của Ba = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy đối chiếu tuổi của Ba cùng Hương.

Nếu tuổi của Ba lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của Ba phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy ko thỏa mãn điều kiện bài xích chỉ ra rằng tổng tuổi của An cùng Ba bằng tổng tuổi của Hương cùng Lan. Như vậy tuổi của Ba phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An tất cả không nhiều hơn Bình 3 hòn bi, Bình gồm không nhiều hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn bao gồm mấy hòn bi, biết rằng An có 3 hòn bi?

Bài giải

An gồm 3 hòn bi, An tất cả ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình có ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn tất cả 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên gồm không nhiều hơn Hoài 3 quyển truyện tnhãi nhép, Hoài ít hơn Liên 2 quyển truyện ttinh quái. Hỏi Hiên có mấy quyển truyện tranh con, biết rằng Liên gồm 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên có 9 quyển truyện trỡ, Hoài có không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện trạng rỡ của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài bao gồm 7 quyển truyện toắt, Hiên không nhiều hơn Hoài 3 quyển truyện tnhãi nhép, vậy số truyện trực rỡ của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên có 4 quyển truyện tnhãi con.

Đáp số: 4 quyển truyện toắt.

Bài 8.Con con gà căn nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ hai ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi nhỏ con gà đó đã đẻ được từng nào quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà căn nhà bạn An cứ nhì ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà công ty bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ tất cả đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để coi kết quả bao gồm đúng đắn hay là không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì bản thân gồm số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi năm ni bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam có số tuổi bằng số lớn nhất tất cả một chữ số, phải hiện nay số tuổi của bạn Nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện ni bạn Nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị bản thân bảo Tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hà nói: “Còn anh bản thân thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất tất cả hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất có nhì chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải cùng anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này đề nghị nhì người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời điểm 7 giờ sáng, bố đi có tác dụng về lúc 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về đơn vị sớm hơn, với sớm hơn người tê mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới đơn vị cơ hội 7 giờ sáng sủa, còn bố thì về đến đơn vị thời gian 1o giờ trưa bắt buộc bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về đơn vị sau mẹ 3 giờ tốt mẹ về trước bố 3 giờ.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Diệt Virut Avast Free Antivirus Full Kích Hoạt 2022

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe cơ hội đầu bao gồm 10 hành khách, đến bến xe chỉ còn 3 du khách. Hỏi có bao nhiều hành khách xuống xe pháo giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe cộ giữa đường bằng hiệu của số khách hàng lên xe pháo thời điểm ban đầu từ đi số khách hàng xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy tất cả 7 quý khách xuống xe giữa đường.

Đáp số: 7 du khách.

Bài 14. Mẹ chia bánh đến hai bạn bè. Em được 5 loại, anh không nhiều hơn em 1 loại. hỏi anh được mấy mẫu bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 loại bánh.

Bài 15.Toàn tất cả một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn có từng nào bi xanh ? Bao nhiêu bi đỏ?

Bài giải

Toàn gồm một số bi xanh với bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy tất cả một số trường hợp có thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi greed color, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên thì Dũng tất cả tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng có tất cả từng nào viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên, thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được mang lại là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng bao gồm ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng bao gồm 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một nhóm học sinc đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhì bạn, bạn đi sau đi sau hai bạn.Hỏi nhóm bạn đó gồm từng nào người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước nhì bạn: có 1 bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhì bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn và vùng sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là gồm một bạn đi sau cùng, phía trước gồm 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất bao gồm một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất tất cả một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9

Ta thấy bao gồm cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy hai số phải kiếm tìm là 0 với 9.

Đáp số: 0 với 9

Bài 19.Tìm hai số, biết rằng tổng của bọn chúng bằng số tự nhiên lớn nhất có một chữ số trừ đi 4, hiệu của chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy hai số cần tìm kiếm là 3 và 2.

Đáp số: 3 với 2

Bài 20.Hùng tất cả nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của nhị bạn bằng số lớn nhất gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy bao gồm những cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của bọn chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy có cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy hai số phải tìm kiếm là 5 và 4.

Đáp số: 5 cùng 4

Bài 22.An thấy có một đàn chlặng sẻ gồm 8 nhỏ đậu trên dây điện, bỗng 3 nhỏ chim cất cánh đi, một lát sau lại có 5 con chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chlặng đậu bên trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau khi 3 nhỏ chlặng cất cánh đi, đàn chyên ổn còn lại gồm số nhỏ là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chlặng lại tất cả số bé là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em bao gồm thể làm cho tắt phnghiền tính như sau:

Tổng số chyên ổn bên trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 nhỏ chlặng.

Bài 23.Chi có 7 dòng kẹo, sau thời điểm được Mai nêm thêm một số kẹo, thì số kẹo của Chi bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng thời gian đầu Mai tất cả nhiều hơn Chi 2 chiếc kẹo. Hỏi:

a) Mai đã cho Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) Lúc đầu Mai tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai mang đến Chi là:

10 – 7 = 3 (loại kẹo)

b) Lúc đầu Mai tất cả số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 cái kẹo

b) 9 dòng kẹo.

Bài 24.An với Bình có tổng số cây bút chì màu sắc là 10 cây bút chì, biết rằng nếu An cho Bình 5 cây cây viết chì thì An không còn cây cây viết chì như thế nào. Hỏi dịp đầu An và Bình mỗi bạn có bao nhiêu cây cây viết chì?

Bài giải

Nếu An mang lại Bình 5 cây bút chì màu thì An không hề cây cây viết chì làm sao, có nghĩa là lúc đầu An chỉ có 5 cây cây viết chì. Vậy dịp đầu Bình bao gồm số cây viết chì là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *