Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Total là gì

a total of $20/£1,000/€3m, etc. We calculated all costs to the company & came to lớn a total of $5,500.
The analysis was permitted khổng lồ continue for 114 generations và this took approximately 24 hr in total.
Figure 2a illustrates specifically the total expected sampling cost of those plans & clearly shows a trover of increasing cost with smaller sampling units.
Decline in soil organic carbon and total nitrogen in relation khổng lồ tillage, stubble management và rotation.
However, what is reinforced by these data, is the very low percentage of flies in the total trapped population that bore pollinaria.
The remaining funds of (1xb) must be invested in the riskless asset khổng lồ ensure that the total position is riskless.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press hay của những nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Khái Toán Là Gì ? Cách Tính Khái Toán Giá Trị Xây Dựng Như Thế Nào

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *