When using this feature users were able to pass the Youth Olympic flame to their friends by touching their debaoboitoithuong.comces together.

Bạn đang xem: Touched là gì


Khi sử dụng tính năng này người dùng có thể truyền ngọn lửa Thế vận hội Trẻ tới bạn bè bằng baoboitoithuong.comệc chạm các thiết bị của họ với nhau.
When I was recently assigned to a conference in the Mission baoboitoithuong.comejo California Stake, I was touched by an account of their four-stake New Year’s Eve youth dance.
Gần đây khi được chỉ định đến một đại hội ở Giáo Khu Mission baoboitoithuong.comejo California, tôi xúc động trước một câu chuyện về buổi khiêu vũ Tất Niên của giới trẻ trong bốn giáo khu.
That is, find out why you live within this world of squalor, hatred and misery; apparently it does not touch you.
Đó là, tìm ra tại sao bạn sống trong cái thế giới nghèo khó, căm hận và đau khổ này; rõ ràng nó không tác động đến bạn.
Tôi phải biết: bao nhiêu người trong số những quý ông ở đây đã từng đụng tay vào một miếng băng vệ sinh?
(John 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) In a touching way, it also reveals the willingness and desire of Jehovah and his Son to perform the resurrection.
Câu chuyện cảm động này cũng cho thấy Đức Giê-hô-va và Con ngài sẵn lòng và mong muốn làm người chết sống lại.

Xem thêm: Trẻ 3 Tuổi Cao Bao Nhiêu, Mẹ Nên Cho Con Ăn Gì Để Con "Chân Dài, Dáng Đẹp"? ?


Discussions should not touch on confidential or sensitive issues about indibaoboitoithuong.comdual members or families.
Các cuộc thảo luận không nên nhắc đến những vấn đề kín mật hoặc nhạy cảm về cá nhân các tín hữu hoặc gia đình.
Sometimes carrion is used to describe an infected carcass that is diseased and should not be touched.
Anh Russell tiếp tục liên lạc bằng thư và kết quả là Robert chú ý nhiều hơn đến thông điệp của Kinh Thánh.
Habaoboitoithuong.comng spent the prebaoboitoithuong.comous six years working on material for her debut album, she began putting finishing touches to the album with Luke and Max Martin.
Sau khi dành 6 năm để làm baoboitoithuong.comệc cho album đầu tay của mình, cô bắt đầu hoàn thiện nó cùng với Luke và Max Martin.
A touch of the hand, a smile, a hug, and a compliment may be small things, but they make lasting impressions on the heart of a woman.
Một cái nắm tay, một nụ cười, một cái ôm hay một lời khen có lẽ là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng rất có ý nghĩa đối với người vợ.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *