Câu 1. Ai là bạn được Ph.Ăngghen nhận xét là "nắm phép biện chứng một bí quyết cũng tài tình như Hêghen là bạn đương thời với ông"?

a. Mê li ê

b. Xanh Ximông

c. Phurie

d. Ôoen

Câu 2. Ai là bạn nêu ra quan tiền điểm: "Dân vi quý, làng tắc đồ vật chi, quân vi khinh" (Dân là trọng rộng cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn dịu hơn"?

a. Khổng Tử

b. Bạo phổi Tử

c. Hàn Phi Tử

d. Tuân tử

*

Câu 3. Văn bản cơ phiên bản nhất cơ mà nhờ đó nhà nghĩa làng hội từ siêu hạng trở thành khoa học?

a. Lên án trẻ trung và tràn trề sức khỏe chủ nghĩa tư bản.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

b. đề đạt đúng khát vọng của quần chúng lao hễ bị áp bức.

c. Phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng buôn bản hội có thể thủ tiêu CNTB, thành lập CNXH.

d. đã cho thấy sự quan trọng phải sửa chữa chủ nghĩa tư bạn dạng bằng nhà nghĩa xóm hội.

Câu 4. Chi phí đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của nhà nghĩa xã hội khoa học.

a. Triết học cổ xưa Đức

b. Kinh tế tài chính chính trị học truyền thống Anh

c. Chủ nghĩa buôn bản hội siêu hạng – phê phán

d. Cả a, b và c

Câu 5. Ai là người được Ph.Ăngghen nhấn xét "Mọi trào lưu xã hội, mọi thành tựu đích thực đã ra mắt ở Anh vì tác dụng của công nhân những gắn với tiếng tăm của ông" ông là ai?

a. G. Uyn xtlenli

b. Xanh Ximông

c. Những Mác

d. Ôoen

Câu 6. Ai là bạn được Ph.Ăngghen nhận xét là "có tầm đôi mắt rộng thiên tài"?

a. Phurie

b. Ôoen

c. G. Bố lớp

d. Xanh Ximông

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu của rất nhiều hạn chế của chủ nghĩa buôn bản hội không tưởng là?

a. Do chuyên môn nhận thức của các nhà bốn tưởng.

b. Do khoa học chưa phát triển.

c. Bởi vì những điều kiện lịch sử khách quan liêu quy định.

d. Cả a, b, c.

Câu 8. C. Mác mất ngày tháng năm nào?

a. 14.3.1883

b. 14.3.1881

c. 5.8.1883

d. 21.1.1883

Câu 9. Ph. Ăngghen sinh tháng ngày năm nào?

a. 25.11.1818

b. 28.11.1820

c. 5.5.1820

d. 22.4.1820

Câu 10. Lựa chọn những người sáng tác nào đúng với vật phẩm của họ?

a. Lớn mát Morơ: Tác phẩm tp mặt trời

b. Tômađô Campanenla: Tác phẩm không tưởng (Utopie)

c. Giắccơ Babớp: Tuyên ngôn của rất nhiều người bình dân

d. Cả tía đều sai.

Câu 11. Người ao ước xây dựng thành phố mặt trời, mà lại trong đó không có nạn thất nghiệp, không tồn tại kẻ lười biếng, ai ai cũng lao động. Ông là ai?

a. Giê-rắc Uynxteli

b. Grắc Babơp

c. Tômađô Cămpanela

d. Tô đuối Mo rơ

Câu 12. Nhà bốn tưởng xóm hội chủ nghĩa như thế nào đã thực hiện thực nghiệm làng hội cộng sản trong tâm địa xã hội tứ bản?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 13. Nhà tứ tưởng làng hội nhà nghĩa nào đã trở nên phá sản trong khi thực nghiệm tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của mình?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 14. Ai đã nêu ra tứ tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ chuyên môn giải phóng phụ nữ?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 15. Ai là bạn nêu ra luận điểm: trong nền tài chính tư bản chủ nghĩa, "sự nghèo khó được sinh ra từ chính sự thừa thãi".

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 16. Nhà tư tưởng buôn bản hội nhà nghĩa ngoạn mục nào đã nói đến vấn đề kẻ thống trị và xung đột giai cấp.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 17. Nhà bốn tưởng xã hội nhà nghĩa nào vẫn tố cáo quy trình tích luỹ tư phiên bản chủ nghĩa bằng hình hình ảnh "cừu nạp năng lượng thịt người".

Xem thêm: Diễn Viên - Ngô Thanh Vân

a. Tômát Morơ

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 18. Ai là fan đã nêu ra "Tuyên ngôn của những người bình dân"?

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 19. đầy đủ nhà bốn tưởng tiêu biểu của nhà nghĩa xóm hội không tưởng phê phán vào đầu thế kỷ XIX?

a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê

b. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably

c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

Câu 20. Tư tưởng xã hội công ty nghĩa là gì?

a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, đều ước mơ, hoài vọng của các ách thống trị lao rượu cồn về một làng hội không có áp bức và bóc lột, mọi tín đồ đều đồng đẳng và có cuộc sống đời thường ấm no, hạnh phúc.

b. Là gần như thành tựu của bé người giành được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.

c. Là chế độ xã hội không có áp bức tách bóc lột, mọi fan đều đồng đẳng tự do.

d. Cả a, b, c

Câu 21. Những bộc lộ cơ bản của tư tưởng làng mạc hội chủ nghĩa là gì?

a. Là gần như ước mơ hoài vọng về một cơ chế xã hội ai ai cũng có việc làm người nào cũng lao động.

b. Là quan niệm về một cơ chế xã hội mà tư liệu sản xuất đa số thuộc về các thành viên xã hội.

c. Là những bốn tưởng về một thôn hội, trong số ấy mọi fan đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, trường đoản cú do, hạnh phúc.

d. Cả a, b với c

Câu 22. đều yếu tố bốn tưởng XHCN được lộ diện từ lúc nào?

a. Cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa ra đời

b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện kẻ thống trị thống trị và bóc lột.

c. Sự xuất hiện ách thống trị công nhân

d. Ngay lập tức từ thời cộng sản nguyên thuỷ.

Câu 23. Tác dụng và nhiệm vụ của công ty nghĩa làng mạc hội công nghệ là gì?

a. Là thứ những tri thức khoa học tập của nhà nghĩa Mác - Lênin đã phát chỉ ra và luận giải về quá trình tất yếu lịch sử hào hùng dẫn mang lại hình thành, trở nên tân tiến hình thái kinh tế - thôn hội cùng sản, giải phóng xã hội, giải phóng bé người.

b. Là giáo dục, máy lập trường bốn tưởng bao gồm trị của thống trị công nhân đến đảng cộng sản, thống trị công nhân cùng nhân dân lao động.

c. Là định hướng về chính trị – làng hội đến mọi chuyển động của giai cấp công nhân, của đảng cùng sản, của nhà nước cùng của dân chúng lao cồn trên hầu như lĩnh vực.

d. Cả a, b và c phần nhiều đúng.

Câu 24. Ai đó đã đưa ra ý niệm "CNXH là sự phản chống và chống chọi chống sự tách lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xóa quăng quật sự tách lột"

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *