Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 82 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách rưới.

Bạn đang xem: Turn over a new leaf là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS và TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là SPILL THE BEANS với TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friover Larry is working at the Watson Bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted khổng lồ the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks khổng lồ his mild manners & his sense of responsibility.

Quý khách hàng của Mike, anh Larry làm việc ở trong nhà ngân hàng Watson trên đại lộ Arlington thành thị Falls City. Anh vừa mới được thăng chức người đứng đầu Trụ sở nhà ngân hàng này. Anh được đồng ngiệp quí mến bởi tính anh nhẹ nhàng và anh gồm tinh thần trách nát nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekover. You rethành viên hyên, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry vào cuối tuần trước. Cô lưu giữ anh ta chứ?

MAI LAN: Yes, I bởi. He’s tall và handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart và kind.

Có chđọng. Anh ta cao, đẹp mắt trai. Anh có vẻ ít nói, nhưng tôi thấy anh ta tuyệt vời cùng khoan thai.

MIKE: You’re so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his ngân hàng, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô nói đúng lắm. Anh ta khá ít nói tuy nhiên giỏi lắm, nhiều sáng kiến. Anh có rất nhiều ý rất lôi cuốn về tmùi hương mại. Làm người có quyền lực cao của Trụ sở nhà ngân hàng đó, anh vẫn thành công xuất sắc, có vào nhiều khách bắt đầu.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally và ensures them he’s there to really help them.

Tôi chắc chắn là là anh ta đối xử cùng với người sử dụng thanh lịch và làm khách tin cẩn là anh chân thành góp họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Việc kia về tối đặc biệt quan trọng trong sự giao thiệp cùng với khách hàng.

MAI LAN: I’m so impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi gồm ấn tượng xuất sắc về anh ta. Chắc chắn hình họa xứng đáng được ghi nhận, hoặc được tiền ttận hưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now and let’s keep this between us.

Tôi gật đầu. Mai Lan, tất cả một cthị trấn về anh ta. Tôi nói đến cô nghe tuy nhiên duy trì kín đáo giữa họ thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative sầu about him? I hope not. I like the man và strongly believe sầu he is one of good characters.

Ồ. Một điều hung về anh ta hả? Tôi hi vọng chưa hẳn cố kỉnh. Tôi rất quí hình họa và tin là hình họa có không ít tính giỏi.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, không. Chuyện không phải là xấu. Chỉ là một trong vấn đề anh có tác dụng lúc còn ttốt. Cô biết tất cả những người dân ko đối xử đúng lúc còn ttốt. À, tôi nói theo cách khác là đa số người ttốt cư xử sai, sai không ít kiểu.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my h&. I was one. I gave sầu my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, quan sát đây. Tôi đã giơ tay lên đây này. Tôi là một trong trong những đó. Tôi làm cho cha mẹ tôi nhức đầu những lắm thời điểm 14, 15 tuổi.

Xem thêm: Gross Operating Profit Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

MIKE: Count me in! Please!

Xin tính cả rôi vào đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm cái gi thế?

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids & they shoplifted at the mall and got caught. Larry was ashamed và kept the story under wraps for a long time.

À. Larry chơi cùng với một tổ các bạn xấu, tụi nó ăn cắp trang bị vào một thương xá với bị bắt. Larry hổ hang lắm, giữ kín cthị trấn này vào một thời hạn lâu năm.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương quá! Tất cả chúng ta các từng làm lỗi trong đời. Vậy Larry duy trì bí mật mà lại sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu trong team Larry nghịch "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh nói “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S Tức là tâm sự một chuyện kín, kín. Thường là vô tình thổ lộ.

MAI LAN: So he spilled the beans and the story’s known.

Vậy là anh này thổ lộ cùng có bạn biết cthị trấn.

MIKE: That’s it. Larry was quite upmix. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision lớn hang out with the wrong group.

Thế kia. Larry hơi bi lụy cùng hối hận. Ngay sau cthị xã lấy mặt hàng ngơi nghỉ tmùi hương xá, anh đã nhận ra bản thân không nên, đi nhập bầy với nhóm xấu.

MAI LAN: And he changed. I know the feelings. He didn’t intover to lớn misbehave, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh ta đổi khác. Tôi đọc lắm. Anh không có ý thao tác xấu, đó chỉ nên hành động thiếu hụt cân nhắc của tuổi tphải chăng. Ai cũng xứng danh cơ hội nhằm sửa thay đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported hyên heartily. They realized that he felt bad, so didn’t penalize hyên.

Cô nói đúng. Ba má anh thân thương giúp đỡ anh. Ông bà biết anh ân hận đề xuất ko pphân tử anh.

MAI LAN: They helped hyên ổn get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà giúp anh phá bỏ cảm hứng lầm lỗi đề nghị không?

MIKE: They did. And he completely turned over a new leaf.

Ba má anh làm ráng đó. Và anh hoàn toàn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is like turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" y hệt như đảo qua một trang mới của cuốn nắn sách đề xuất không?

MIKE: Yes, It means start to lớn act, khổng lồ behave sầu in a better or more responsible way.

Phải. Tức là bước đầu thay đổi, cư xử đúng, bao gồm trách nhiệm hơn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly and he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh ta trở qua trang mới! Sau cthị xã đó anh sinh sống thong dong, bao gồm niềm tin trách nát nhiệm. Tôi thấy rõ điều đó.

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know him as a gentleman with dignity and a businessman with a promising future.

Rất đúng. Anh ta trở qua trang mới. Bây tiếng người nào cũng biết anh là một trong những bạn thanh lịch, có tư giải pháp, một thương lái bao gồm tương lai đầy tiềm ẩn.

Hôm nay chúng ta vừa học tập nhì thành ngữ: SPILL THE BEANS tức thị NÓI LỘ RA với TURN OVER A NEW LEAF tức là SỬA ĐỔI. Hằng Tâm với Christopher Cruise xin hứa gặp mặt lại quí vị vào bài học tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *