Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Turnout là gì

*
*
*

turnout
*

con đường ống nhánhđường rẽđường tránhGiải say mê EN: 1. a switching device that allows a train to lớn change rails.a switching device that allows a train lớn change rails.2. a railroad siding.a railroad siding.Giải say đắm VN: 1. một đồ vật bẻ ghi được cho phép một con tàu biến hóa con đường ray. 2. một đường tàu tách.đường tách tàughi rẽ tàunhánh rẽturnout track: nhánh rẽ của ghicôn trùng nốiLĩnh vực: giao thông & vận tảiđiểm chuyển hướng làn phân cách đườngequilateral turnoutghi kép đối xứnglateral turnoutghi con đường thẳngleft-hvà turnoutghi rẽ tráiright-hand turnoutbộ ghi bên phảiright-h& turnoutghi rẽ nhánh phảisingle line turnoutthợ con đường solo (khóa an ninh đoạn đường)special turnoutghi rẽ đặc biệttandem turnout diverging of opposite handghi kép không giống bêntandem turnout diverging of same handghi kép thuộc bênturnout sidephía bẻ ghi
đườnglối rẽnăng suất (của một máy)năng suất (của một đồ vật...)sản lượng (của một đơn vị máy)sản lượng (của một nhà máy...)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): turn, upturn, turning, turnout, turnaround, turnover, turn, overturn, upturned


*

Xem thêm: Ở Phía Bắc Tiếng Anh Là Gì, Phía Bắc Trong Tiếng Anh Là Gì

*

*

turnout

Từ điển Collocation

turnout noun

1 number of people who vote in an election

ADJ. high | low, poor | electoral, voter Voter turnout was high at the last election.

PHRASES a decline/fall in turnout, an increase in turnout

2 number of people who go lớn a meeting, match, etc.

ADJ. big, good, large | disappointing, poor

VERB + TURNOUT attract The concert attracted a large turnout.

Từ điển WordNet


n.

the group that gathers together for a particular occasion

a large turnout for the meeting

attendance for a particular event or purpose (as to lớn vote in an election)

the turnout for the rally

(ballet) the outward rotation of a dancer"s leg from the hip

English Idioms Dictionary

the number of people, the kích cỡ of the group There was a good turnout at the Writers" Club today: đôi mươi people.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *