people or organizations who have sầu a financial or personal interest in a business, company, or existing system:
A compromise has lớn be reached between all the powerful vested interests before any restoration work in the city can take place.

Bạn đang xem: Vested interest là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.

Xem thêm: Trẻ 3 Tuổi Cao Bao Nhiêu, Mẹ Nên Cho Con Ăn Gì Để Con "Chân Dài, Dáng Đẹp"? ?

Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


a strong reason for supporting a particular action which will give you a personal or financial advantage:
a vested interest in sth Leaks about a possible merger were traced baông chồng to the companies with a vested interest in the giảm giá khuyến mãi.
people or organizations with a financial or personal advantage in a system, situation, etc., used especially when they refuse to allow changes to it that would cause them to lớn thua thảm this advantage:
*

khổng lồ rub something hard in order to clean it, especially using a stiff brush, soap, và water

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *