Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài bác 108 : rèn luyện với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Viết số đo thích hợp vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

Diện tích bao bọc = diện tích s một mặt ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 108

Diện tích toàn phần = diện tích s một phương diện ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình lập phương có cạnh 2m :

Diện tích bao quanh của hình lập phương kia là:

(2 × 2) × 4 = 16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương chính là :

(2 × 2) × 6 = 24 (m2)

+) Hình lập phương tất cả cạnh 1m 5cm :

Đổi : 1m 5cm = 1,05m

Diện tích bao quanh của hình lập phương đó là :

(1,05 × 1,05) × 4 = 4,41 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là :

(1,05 × 1,05) × 6 = 6,615 (m2)

+) Hình lập phương gồm cạnh ( displaystyle 2 over 5dm) :

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :

( displaystyle left( 2 over 5 imes 2 over 5 ight) imes 4 = 16 over 25;(dm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là :

( displaystyle left( 2 over 5 imes 2 over 5 ight) imes 6 = 24 over 25;(dm^2))

Vậy ta gồm bảng công dụng như sau :

*


bài bác 2


Video trả lời giải


Người ta làm một chiếc hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa bắt buộc dùng để gia công hộp bằng bao những đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán) ?

Phương pháp giải:

Vì hộp không có nắp nên diện tích s bìa đề xuất dùng để làm hộp cấp 5 lần diện tích một mặt.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Hộp không nắp hình lập phương: cạnh 1,5 dm

Diện tích bìa làm hộp: ....dm2?

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

1,5 × 1,5 = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa yêu cầu dùng để làm hộp là :

2,25 × 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số : 11,25dm2.

Xem thêm: How Do You Do Nghĩa Là Gì ? Phân Biệt How Do You Do Và How Are You


bài bác 3


Video gợi ý giải


Diện tích toàn phần của hình lập phương trước tiên là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương trang bị hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương đồ vật hai lâu năm gấp mấy lần cạnh của hình lập phương trước tiên ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích một khía cạnh = diện tích toàn phần : 6.

- Nếu tất cả số a làm sao cho diện tích một phương diện = a × a thì độ lâu năm cạnh của hình lập phương sẽ là a.

- Tìm cạnh của hình lập phương thứ hai lâu năm gấp mấy lần cạnh của hình lập phương trước tiên ta mang cạnh của hình lập phương đồ vật hai phân tách cho cạnh của hình lập phương lắp thêm nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *